• JPD

Predlozi za unapređenje

Redni broj: 1 | 01. decembar 2018. u 11:07

Mali podsticaji za organsku proizvodnju

Opis problema

U periodu konverzije zemljišta u organsko, koja može potrajati i do tri godine, država ne obezbeđuje nikakve subvencije, pa su gubici veliki jer su i troškovi ulaganja veliki.

Predlog rešenja


U Evropskoj uniji se obezbeđuje i do 600 evra po hektaru u periodu konverzije, pa tako njihovi poljoprivrednici nisu na gubitku i imaju motivacije da pređu na organsku proizvodnju. Bilo bi dobro da se izmenom Uredbe o podsticajima i kod nas predividi ova mogućnost kako bi se poljoprivrednici podstakli da se upuštaju u organsku proizvodnju.


Prosečna ocena: 4 Broj ocena: 5

Redni broj: 2 | 01. decembar 2018. u 15:06

Nemogućnost poljoprivrednog gazdinstva da prodaje prerađene organske proizvode 

Opis problema

U Srbiji nije omogućeno poljoprivrednim gazdinstvima koji se bave organskom proizvodnjom da te svoje proizvode prerađuju i da ih prodaju.  Poljoprivredno gazdinstvo može da prodaje samo sirove proizvode jer se oni smatraju prvim stepenom prerade, dok je viši stepen prerade, kao što je pravljenje soka ili džema od tih proizvoda, rezervisano samo za pravna lica, a poljoprivredna gazdinstva to nisu.

Predlog rešenja


Propisima omogućiti da poljoprivredna gazdinstva mogu da prodaju i organske proizvode višeg stepena, bez obaveze da se registruju kao pravna lica


Prosečna ocena: / Broj ocena: 2

Redni broj: 3 | 02. decembar 2018. u 12:57

Kako da razlikujem domaći i strani organski proizvod

Opis problema

Kako stalno kupujem organske proizvode, primetila sam da oni imaju znak da su organski, ali volela bih da mogu lakše da razlikujem uvozne od domaćih proizvoda kada kupujem u marketima. Tek kada detaljno pročitam etiketu, vidim da je poreklo neka strana država. Kako da znam gde mogu kupiti domaće proizvode jer bih volela da su proizvodi koje kupujem sveži, a i da pomognem domaću proizvodnju?

Predlog rešenja


Bilo bi dobro da se negde na vidljivom mestu označi koji su organski proizvodi domaći, a koji su uvezeni.


Prosečna ocena: / Broj ocena: 2

Redni broj: 4 | 04. decembar 2018. u 17:01

RS-ORG vs RS-BIO

Opis problema

Veliki su problemi prouzrokovani načinom na koji je definisan organski proizvod važećim zakonom. Mislim da nisu uzeti u razmatranje svi činioci u privredi, a u svakom slučaju interesi svih nisu jednako sagledani. Ja sam iz izvoznog sektora. Da ne ponavljam sada reči svih naših ministara ekonomije 20 godina unazad da je izvoz osnova zdrave privrede i da će država uraditi sve što je u njenoj moći da pomogne izvoznicima..... Ovakav zakon kakav je trenutno na snazi nam odmaže.

Zakon organskim proizvodom podrazumeva samo proizvod dobijem po domaćoj regulativi - RS-ORG. Mi kao izvoznici proizvodimo u skladu sa evropskom regulativom RS-BIO. Prva nelogičnost je u našoj obavezi da nam se kontroliše proizvodnja i po domaćem standardu što iziskuje dodatne troškove. Drugi problem je što domaći standard nije usaglašen sa evropskim i ne možete kupiti robu RS-ORG a prodati je u evropu kao RS-BIO, čak ni nakom dorade. 

Predlog rešenja


Uskladite zakon RS sa evropskim.
Oslobodite nas obaveze da radimo duple kontrole. 
Omogućite nam direktan kontakt za zakonodavcem u ovoj oblasti kako bismo izneli svoje probleme.


Prosečna ocena: / Broj ocena: 3

Redni broj: 5 | 04. decembar 2018. u 18:57

Sadašnji propisi onemogućavaju ozbiljniji razvoj organske proizvodnje

Opis problema

Problem:
- nedostupnost realno sertifikovanog sadnog materijala
- nedostupnost sredstava prihrane i zaštite za organsku poljoprivredu

Ne znam kako da se razvijamo bez osnovnih stvari za proizvodnju. Samo velike priče o potencijalima ali neka nadležni dodju na parcele da vide uslove proizvodnje organskog voća i povrća i apsolutno inferioran odnos proizvođača u odnosu na sertifikacionu kuću. Ako smo nezadovoljni odlukom sertifikacione kuće možemo da se žalimo u drugom stepenu komisiji te iste kuće. To je situacija "kadija te tuži, kadija ti sudi". Mora se stvoriti zakonski okvir da nadležna poljoprivredna inspekcija odlučuje u drugom stepenu a sud u trećem.

O tome da smo praktično osuđeni na slobodnu procenu sertifikacionih kuća u delu kontrolnih analiza da i ne govorim. Od nas se traži da dokumentujemo sledljivost rada u našoj proizvodnji. Na kraju posla kada sertifikaciona kuća treba da izda sertifikat za proizvod ona se odlučuje da radi analizu proizvoda, ali na naš teret. To praktično znači da nam sertifikaciona kuća ne veruje, ne veruje našim dokumentima i sebe hoće da zaštiti analizom ali opet o našem trošku iako ih plaćamo da obavljaju kontrolu. To znači ako se ne veruje našim dokumentima i izjavama već analizama, onda je bolje da smo mi proizvođači u obavezi da uradimo analizu sami pre puštanja proizvoda u promet, ali onda zakon da nas oslobodi obaveznog rada sa sertifikacionim kućama. Uostalom, mogu nas kontrolisati poljoprivredni inspektori kao što druge inspekcije kontrolišu u svojim oblastima privredne subjeke jer i mi kao registrovana poljoprivredna gazdinstva imamo status preduzetnika.

Predlog rešenja


- u voćarstvu i povrtarstvu usvojiti evropsku sortnu listu i EU liste sredstava za ishranu i zaštitu bilja, i omogućiti slobodan uvoz bez prepreka (registracija, upisa na liste ministarstva i drugih procedura koje praktično onemogućavaju uvoz)
- izmeniti zakon u delu koji obavezuje rad sa sertifikacionim kućama i omogućiti samosertifikaciju. Država je stvorila okvire za samooporezivanje, sistem samostalnog uvodjenja HCCP (i druge procedure propisane zakonom).


Prosečna ocena: / Broj ocena: 3

Redni broj: 6 | 10. decembar 2018. u 14:34

Alternativa za antibiotike kod lečenja mastitisa

Opis problema

Problem:
Problem mastitisa kod krava je dosta čest, a veterinari sa antibioticima ne postižu uvek željene rezultate.

Predlog rešenja


Ja nisam privrednik ali poznato je da su do mnogih naučnih i inovativnih pristupa dolazili i oni koji nisu imali potrebno obrazovanje u tim naučnim oblastima. Tako je slučaj i sa mnom, ja sam samo paor i salašar. Sticajem životnih okolnosti sreo sam se sa problemom mastitisa-upale vimana kod muznih krava.Veterinari sa antibioticima nisu tada kao ni sada imali zapaženih rezultata u lečenju mastitisa. Postavio sam sebi u zadatak da u prirodi potražim sretstvo koje će delovati protiv bakterija izazivača mastitisa. Posle dosta godina, salašarskog rada na tome, došao sam do materije koja se u primeni pokazala efikasnijom od mnogih antibiotika, s tim što mleko može sve vreme preventive i lečenja mastitisa da se koristi u preradi i ishrani građanstva. Kod konzumiranja mleka lečenih krava prirodnom materijom, ona se izlučuje iz čovekovog organizma za razliku od antibiotika koji se deponuju u organizmu. Ovakav oblik i uspešno lečenje nisu poznati u EU.

Moje objašnjenje delovanja te prirodne materije koju ja nazivam biološki lek je sledeći: Poznat mi je mehanizam kojim se bakterije koriste za izbegavanje prirodnog sistema odbrane organizma. Koristeći taj mahanizam patogeni detektuju kiseonik-oksid za njih toksičan plin koji proizvodi organizam, tako da uspevaju da izbegnu smrt uz pomoć proteina po imenu NorR. Materija koju koristim oslabi protein po imenu NorR i tako omogući kiseonik-oksidu da učini svoj biološki deo procesa. Prirodnije i zdravije sredstvo za lečenje mastitisa se ne primenjuje. Napominjem da nisam pronašao ja prirodnu materiju koju koristim nego jedan ugledni svetski naučnik, koji nije radio mnogo na istoj. Takođe niti sam ja sa mojim salašarskim znanjem i obrazovanjem objasnio kako se organizam prirodnim putem bori protiv bakterija.

Potrudio sam se da spojim istraživačka znanja jednih i drugih i da to primenim a možda i objasnim mojim paorskim shvatanjima. Sve kontrole mojih navoda i analize mleka da bih razuverio nevernike u tu mogućnost snosim ja lično.

Pavle Kerac (kontakt podaci dostupni upitom na office@naled.rs)


Prosečna ocena: / Broj ocena: 0