• JPD

Mesec parafiskala

U cilju unapređenja transparentnosti i predvidivosti neporeskih dažbina koje plaćaju građani i privreda, pozivamo vas da se ovog juna, tokom „Meseca parafiskala“ uključite u javno-privatni dijalog i ukažete na takse i naknade koje smatrate nejasnim ili neopravdanim.

Prikupljeni podaci će biti analizirani, a zaključci predstavljeni nadležnim institucijama – Ministarstvu finansija i drugim republičkim i lokalnim institucijama, zajedno sa inicijativom za formiranje javno dostupnog, elektronskog Registra neporeskih nameta, kako bi se uveo red u ovoj oblasti.

Više o neporeskim nametima i primerima parafiskala pročitajte ovde.

Kampanja se sprovodi u okviru Projekta za reformu neporeskih prihoda koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovode Partner Solutions, KPMG, NALED i Institut Mihajlo Pupin.

Sva polja označena sa * su obavezna.


Napomena: Predlozi koji sadrže neprimerene poruke neće biti objavljeni. Organizatori zadržavaju pravo da provere sadržaj i odluče o njegovom objavljivanju.