• JPD

Rezultati konkursa za učešće na Projektu javno-privatnog dijaloga za razvoj

Na konkursu organizovanom radi izbora nove tri organizacije na Projektu javno-privatni dijalog za razvoj, koji je bio otvoren za učešće poslovnih udruženja i organizacija civilnog društva u periodu od 4 do 18. marta 2019. godine, izabrane su tri nove partnerske organizacije:

  • 1. Poslovno udruženje ponuđača Srbije u postupcima javnih nabavki, Kragujevac
    Tema: Monitoring javnih nabavki
  • 2. Connecting, Pančevo
    Tema: Obrazovanje za 4.0. revoluciju
  • 3. Udruženje 3E, Beograd i Mreža inspektora Srbije, Čačak
    Tema: Regulacija sistema upravljanja otpadnim vodama u cilju zaštite životne sredine

Organizacije odabrane na konkursu imaće priliku da kroz projekat steknu nova znanja i izgrade veštine u oblasti planiranja i zagovaranja regulatornih reformi u skladu sa najboljim domaćim i međunarodnim praksama, učestvuju u definisanju javnih politika i zajedno sa predstavnicima Vlade rade na unapređenju poslovnog okruženja u konkretnim sektorima.

Projekat javno-privatnog dijaloga sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).