• ЈПД

#101: Епске песме о Марку Краљевићу

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Трошић
 • Назив школе:
  Франце Прешерн, Београд (Раковица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Раковица
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  6/1, 6/2, 6/3
 • Број ђака:
  70
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  индивидуални

Презентација

ЕПСКЕ ПЕСМЕ О МАРКУ КРАЉЕВИЋУ.pptx

YouTube

Корисни линкови

Сајт предметног наставника:
www.skolskabibliotekafp.weebly.com
https://sumablista.wixsite.com/franceonline
Фејсбук страница где је објављен приказ часова:
https://www.facebook.com/FrancePresernBeograd/
Игрице:
https://learningapps.org/display?v=p1r1q5ktj20
https://learningapps.org/display?v=ptaxyk19520

 


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: упознавање ученике са епским песмама о Марку Краљевићу, подстицање да вреднују сналажљивост и домишљатост; упућивање ученика да се из најтежих ситуација може спасти мудрошћу и правилним поступањем; неговање смисла за здрав, ведар и домишљат хумор; развијање креативног стваралаштва.
Исходи: ученици ће моћи да повежу знање из историје и из српског језика, да направе паралелу између мита и историје, да препознају важност и значај средњевековних владара и усвоје књ.теоријске појмове.


Детаљан опис

За час обраде епских народних песама о Марку Краљевићу припремљене су видео лекције (едукативни филмићи). Приликом обраде сваке песме из циклуса песама о Марку Краљевићу предметни наставник је ученике уводио кроз причу (историја и легенда; Марко Краљевић као инспирација данас; упознавао ученике са друштвеним и историјским околностима; потом читао песму и анализирао). Снимљене филмиће су ученици гледали (линк до YouTube канала), слушали и записивали у свеске, а своје знање проверавали кроз различите дигиталне игрице. Након одслушаних и обрађених песама ученици су добили задатак да у складу са својим интересовањима, афинитетима и жељама представе неку епску песму, или лик Марка Краљевића. Ученици су цртали Марка, илустровали песму, правили друштвене игре, осмишљавали ликовне и дигиталне стрипове, рецитовали стихове, глумили, правили асоцијације, слагалице и од свега тога је направљен филм који су могли да одгледају. Све радове су слали путем мејла и вибера, а предметни наставник их је сортирао и од њих направио филмић у коме смо сви уживали.


Платформе и опрема

Сви наставни листићи током извођења наставе постављани су на посебном школском блогу (https://sumablista.wixsite.com/franceonline). Материјал је наставник снимао телефоном, правио филмиће и постављао на свој YouTube канал и тако га учинио доступним ученицима.


Дигитални алати

MovieMaker; LearningApps;


Литература

1. Изазов, Читанка за шести разред основне школе; Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић, ИК Герундијум, Београд 2019.
2. Књижевност, српски језик, култура израђавања за 6. разред основне школе; Часлав Ђорђевић, Мирјана Секулић, Нови Сад: Венцловић, 2006.
3. Српске јуначке песме, избор, Горњи Милановац: Прима, 2016.


Самопроцена часа

У шестом разреду има 75 ученика. 2 ученика која раде по ИОП-у 2 нису била обухваћена наставом на даљину (немају техничких услова) као и још три ученика, али је ученик који ради по ИОП-у 1 врло активно учествовао. Предметном наставнику је радове послало 68 ученика, што доказује да су савладали ову тему, а разноликост домаћих задатака показује да су били креативни и да су разумели тему.


Оцена ученика

Ученици су слали мејлове у којима су се позитивно изразили о дигиталним игрицама.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Опис подршке

Педагог школе написала је чланак за Фејсбук страницу школе у којој је приказала часове српског језика као пример добре праксе приликом извођења наставе на даљину. Колеге, одељењске старешине ученика шестог разреда су подсећале ученике на рокове преко вибер група, а и родитељи су пружили подршку.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је што наставник има свој YouTube канал и што је елементарно дигитално писмен, што све материјале редовно поставља на свој сајт www.skolskabibliotekafp.weebly.com на шта су ученици навикнути. Требало је живу реч и предавање заменити видео лекцијом. Монтирање материјала и објашњавање на овај начин захтева доста времена, као и читање и прикупљање материјала (ученичких радова) које је наставник добијао на мејл. Прављење дигиталних игрица, такође захтева велико ангажовање наставника.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су уместо предавања пратили видео лекције, али им је за то био неопходан интернет.


Коментар

Ово је најприближнији начин да се надомести празна учионица и жива реч, да се размене идеје, да се објасни нова тема и да се кроз пројектне задатке ученици опредељују за оно што им је лако, доступно, за оно у чему уживају. Варирајући различите дигиталне алате кроз дигиталне игрице ученици обнављају научено и повезују наставу Историје са наставом Српског језика и књижевности. У изради домаћих задатака постиже се корелација и са другим предметима: Информатика, Техника и технологија, Ликовна култура.