• ЈПД

#102: Пројекат Утицај човека на окружење и друга жива бића

Опште информације

 • Наставник:
  Далиборка Богићевић
 • Назив школе:
  Јожеф Атила, Нови Сад
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
 • Број ђака:
  27
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је био да на основу претходног рада, ученици у изолацији покушају да сниме кратку репортажу о утицају људи на природу. Имали су могућност да дају, сниме позитивне примере или неки вид негативног деловања човека на природу, а да се при томе придржавају препорука и обавезе изолације.


Детаљан опис

На самом почетку часа поразговарали смо о окружењу у којем живимо, положају града где се налази и свом природном богатству које поседује град Нови Сад. У самом уводном делу подсетили смо се градива из четвртог разреда о биљном и животињском свету и потом их питала да ми наброје које животиње и биљке се налазе у њиховој близини. Такође смо поновили шта су то природна богатства једне земље. Ученици су у већем броју умели да наведу природна богатства и наводили су разне врсте животиња из њиховог окружења.
Наводећи природна богатства, биљке и животиње из њиховог окружења, прешли смо да кроз дијалог уочавамо позитивне и негативне примере деловања човека на природу.Ученици су сами долазили до закључака како се природа угрожава и како и на који начин можемо очувати природу.
На самом крају лекције акценат је стављен на кораке и начине како и зашто је важно очувати природу и како је унапредити.
Крај презентације даје ученицима инструкције као могу сами да направе реппортажу о утицају човека на природу.


Платформе и опрема

зум апликација
вибер
класрум


Дигитални алати

Путем зум апликације од првог дана проглашења ванредног стања успоставили смо контакт преко горе поменуте апликације. Потом ученици који нису у могућности да користе апликацију имају могућност да се јаве, виде и прате наставу преко вибера у договорено време са ученицима. Преко класрума постављају се материјали који прате наставне јединице и радни задаци. Понављање градива се врши кроз ВОРДВОЛ.


Литература

БИОЛОГИЈА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД, ИЗДАВАЧ КЛЕТ


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Захваљујући подршци родитеља и креативности деце, сви смо уложили слободно време у току изолације да се изнедри нешто лепо и креативно у чему смо наравно и успели. Родитељи су прихватили идеју о снимању репортаже и помогли деци у остваривању пројекта.


Предности и потешкоће за наставнике

Једна од битних предности приликом извођења оваквог вида наставе јесте временски неограничено трајање часа. Имали смо ту могућност да се чујемо и видимо колико смо желели и да у разговору који није био ограничен на 45 минута договоримо како пројекат треба да изгледа-


Предности и потешкоће за ученике

Једна од потешкоћа која се јавила јесте величина платформи коју ученици углавном у почетку нису могли да инсталирају посредством својих телефона.