• ЈПД

#103: Глаголски облици: аорист, имперфекат и плусквамперфекат

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Трошић
 • Назив школе:
  Франце Прешерн, Београд (Раковица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Раковица
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  6/1, 6/2, 6/3
 • Број ђака:
  70
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  настава на даљину

Презентација

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ.pptx

Корисни линкови

www.skolskabibliotekafp.weebly.com

 


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: проширивање знања о глаголима ‒ оспособљавање ученика за уочавање и правилну употребу глаголских облика
Исходи ‒ ученик ће бити у стању да: употребљава глаголске облике у складу са нормом


Детаљан опис

Ученици су најпре обнављали знање о глаголима (видео-лекција; дигитална игрица и вежбање у Гугл форми). Потом су учили нови глаголски облик: аорист. Урађена је видео-лекција помоћу презентације и Дигиталног уџбеника (снимак екрана са дигиталним уџбеником и вежбањем, кроз наставниково вођење и објашњење монтиран је у програму MovieMaker, постављен на YouTube канал, сајт предметног наставника и заједнички школски блог преко којег ученици прате наставу на даљину). На исти начин су обрађене и лекције: Имперфекат и Плусквамперфекат. Утврђивање знања било је најпре кроз игру: дигиталне игрице направљене у WordWall-у као и тест у Гугл форми.


Платформе и опрема

Школски блог који се користи у школи приликом реализације наставе на даљину: https://sumablista.wixsite.com/franceonline) преко којег ученици наше школе
Наставна средства и опрема: лаптоп, Дигитални уџбеник, интернет, мејл


Дигитални алати

Дигитални уџбеник Изазов речи за 6. разред ИК Герундијум; FreeCam, MovieMaker, YouTube, Google forms


Литература

Изазов речи, уџбеник српског језика за шести разред основне школе, ИК Герундијум;
Српски језик за 6. разред основне школе, ИК Клет
Српски језик научи кроз вежбања, Сања Грковић, ИК Едука


Самопроцена часа

Евалуација часова направљена је након анализе теста рађеног у Гугл форми и показала је да су ученици веома успешно савладали ову наставну област. Такође, анализом резултата у игрици утврђено је да су ученици више пута играли, што је допринело успешнијем савладавању градива.


Оцена ученика

Ученици су се путем мејла веома позитивно изразили о дигиталним игрицама у настави.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Видео-лекције урађене на овај начин најприближније замењују прави час који се одвија у учионици. Ученици док гледају видео-лекције, прате лекцију у уџбенику, попуњавају вежбања. Дигиталне игрице су ученицима занимљиве у свим условима. Проблем је што нема директне повратне информације, па резултати теста нису апсолутно поуздани, јер се не може поуздано утврдити да ли су резултат правог знања, или су ученици преписивали, или имали подршку неког од чланова породице.


Предности и потешкоће за ученике

Током реализације наставе на даљину и на овакав начин, ученици могу више пута да одгледају видео-лекцију, али недостаје жива реч и директно постављање питања за све оно што, евентуално, није јасно.