• ЈПД

#106: Интердисциплинарни пројекат Save Our Planet, ученички филм од појединачних видеа сваког ученика о Планети Земљи

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Славковић
 • Назив школе:
  Чибуковачки партизани, Краљево
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Краљево
 • Предмет:
  Енглески језик, Грађанско васпитање
 • Одељење:
  7/4
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  индивидуални и групни

Презентација

ppt o primeru nastave na daljinu SAVE OUR PLANET.pptx

Корисни линкови

https://www.facebook.com/skolacibuk/videos/247674326429064/
https://www.facebook.com/skolacibuk/videos/718802378893372/
видео снимци 2 групе на ФБ страни школе
KineMaster коришћен за израду филма као и Филмора апликација


Циљ и исходи наставе

Циљ часа је разумевање видео садржаја на познату тему на матерњем језику уз непознате речи који се појављују у одређеној области у вези са Еколошком секцијом, изражавање свог мишљења уз поштовање инструкција - снимање свог гласа и одговарање на питања постављена из биологије на исту тему -Тему загађења али користећи енглески језик, креативно изражавање, развијање критичког мишљења дајући примере мера превенције, развијање самопоуздања и сарадње у групи.


Детаљан опис

Идеја је сарадња наставника из четири предмета и ученика, и тимски рад на пројекту.
Ученицима је постављена инструкција на Гугл учионици о интердисциплинарном пројекту поводом Дана Планете, задатак је креирање филма од појединачних видеа (око 10 сек) у којима одговарају на питања из биологије али користећи енглески језик, подељени су у групе и одређени су лидери. Дата им је могућност да изаберу асистенте, лидери од видеа сачињавају филм, аистенти са лидерима проверавају видее и деле улоге - на које питање одговарају унутар групе да би рад био целовит. Ученицима је на енглеском језику подељен материјал са званичног канала Нешнал Џиографик, због обнављања вокабулара и саме тематике, инструкције су да јасно изговарају водећи рачуна о вокабулару, речи су већ познате углавном, да воде рачуна о говору, а за сва питања да се обрате за помоћ. Одмах након, колеге су поставиле своје инструкције у вези са заједничким пројектом а то је материјал из биологије-материја је већ позната али је обновљена, инструкција из информатике како снимити видео са позадином и едитовати филм, постављен је туторијал, и избором мелодија класичне музике или поп музике која се додају на филм на крају -инструкције дате из музичког. Ученици су сарађивали у оквиру својих група, како је цео 7.разред добио исти задатак могли су сарађивати и консултовати се са другима. Наставници су вибером детаљно појашњавали.
Ученици су показали висок ниво заинтересованости, тема их занима а такође су знали да ће за труд бити награђени и оценама.


Платформе и опрема

Google classroom је коришћен за наставу на даљину, уз Вибер који је служио за детаљнију комуникацију.
Кинемастер, Филмора апликација за снимање и едитовање видеа и завршних филмова на телефонима или рачунарима ученика.


Дигитални алати

Видео снимање
KineMaster, Filmora за едитовање филмова и видео снимака помогли су за едитовање филмова
коришћен материјал са Јутјуб канала National Geographic https://www.youtube.com/watch?v=e6rglsLy1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y
https://www.youtube.com/watch?v=B-nEYsyRlYo
https://www.youtube.com/watch?v=Oa7ntoCf8yU Learn English канал за помоћ око вокабулара на страном језику


Литература

литература - уџбеник из Биологије за 8.разред, материјали за Еколошку секцију из области заштите животне средине


Самопроцена часа

Ученици су након постављања филма-видеа на Гугл учионици коментарисали и процењивали како задатак и наставу тако и свој рад и резултат свог рада као и целе групе. Изразили су интересовање ка теми и евентуално понављање оваквог вида наставе, и реално су проценили свој труд и залагање, учење као и сарадњу са наставником и инструкције које је наставник дао.
Иновација - креирање филма


Оцена ученика

Ученици су коментарисали да је тема занимљива, корисна, драго им је што су радили и на свом самопоуздању док излажу о теми на страном језику, задовољни су сарадњи у групи иако је због целе ситуације било неких потешкоћа, све су то коментари на Гугл Учионици на објавама коначних радова.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колеге из 3 предмета: Душица Вукомановић - Биологија, Живан Бугарчић - Информатика, Драгана Недељковић - Музичка култура су поставили своје инструкције и учествовали са својих позиција у креирању овог пројекта, уско сарађивали са мном и ученицима у циљу реализације пројекта.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су што ученици раде својим темпом, добијају сву помоћ, а имају доступне материјале, могу да истражују, буду креативни, организују време како њима одговара, сарађују да би остварили циљ, развијају критичко мишљење како о теми тако и о свом раду. Потешкоће су јер је немогуће бити физички присотан и помоћи ученицима у реалном времену уколико је помоћ потребна одмах, па је комуникација јако битна. Темпо сваког члана је битан па се некада и рок мора продужити и имати разумевања за могућности


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су се добро снашли, истакли су да су имали велику помоћ наставника који су оставили инструкције и појашњавали. Ученици који су несигурнији у свом знању или наступу су имали помоћ вође групе како да кажу нешто, а они који нису желели да сниме себе снимили су свој глас и тако је решен и тај проблем. Било им је занимљиво да снимају видео, да учествују у оваквом виду наставе и рада и обрађују тему где увек могу нешто ново да сазнају. Неки сада умеју и да едитују кратки филм.
Огњен Ђурић 7/4


Коментар

Настава на даљину може дати добре примере сарадње и креативне радове ученика. Сарадња, како колега наставника, тако ученика међусобно су битни елементи као и доступност наставника ученицима за било какву помоћ код овог вида наставе. Комуникација и тимски рад су оно што је најважније да би било који пројекат успео.