• ЈПД

#107: Пројектна настава са ученицима петог разреда о здравом животу и правилној исхрани

Опште информације

 • Наставник:
  Гордана Попов
 • Назив школе:
  Јожеф Атила, Нови Сад
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
  пети
 • Број ђака:
  30
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  истраживачки

Циљ и исходи наставе

Циљ часа: разумевање условљености и повезаности правилног раста, развоја и здравља човека са правилном исхраном.
Ученик ће бити у стању да: да сам себи направе на брз и једноставан начин здрав оброк
направи Мој тањир са свим нутријентима које треба да унесе у току једног дана
уочава и наводи елементе (не)здравог начина живота;
објашњава важност здраве исхране;
процењује сопствене животне навике када је у питању исхрана;
користи доступну ИКТ.


Детаљан опис

У уводном делу часа наставник истиче циљ часа: разумевање и повезаност правилне исхране са растом и развојем ученика.
Наставник је у својој Гоогле учионици поставио презентацију у којој се ученици упознају са појмом Здравља, Правилном исхраном, Намирницама, Витаминима и минералима који су им неопходни за правилан раст и развој.
Главни део часа: Наставник упућује ученике на линкове у Mozabook-u где ће погледати кратак видео о правилној исхрани.Након тога ученици могу да поставе питања наставнику путем Google учионице, Vibera, Teams платформе. Наставник одговара на постављена питања уколико их има. Сви ученици добијају задатак:
Сваки ученик треба на картонском тањиру да нацрта „Мој тањир“,
затим, упише групе намирница у одговарајућа поља,
Након тога, у свако поље уписати по 4 намирнице (две намирнице уписати маркером а за две намирнице залепити сличицу), уколико немају сличице могу цртати намирнице.
Рок за израду задатка је 2 дана како би ученици могли да истраже, прикупе потребан материјал и ураде задатак.
Сви ученици своје урађене радове шаљу на мејл наставника или на платформу.
Поред задатка ученици шаљу свој коментар да ли им се задатак свидео или није. Провера знања у Quizzizu.
Закључак: Ученици су задовољни истраживачким пројектним задатаком кроз игру научили су како да сами формирају свој здрав тањир, да разликују здраве животне намирнице од нездравих и да своје досадашње искуство о исхрани употпуне и науче нешто корисно за њихово здравље што је и најважније.Платформе и опрема

Google учионица
Viber група
Teams платформа


Дигитални алати

Mozabook
Kahoot
Quizziz


Литература

Милићевић, Г, Хорват, Е, Биологија 5. разред (2019) Клетт, Београд
Ждерић, М, Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичко-
методички примери из методике наставе биологије,


Самопроцена часа

Урађен је упитник за самоевалуацију који садржи:
1.Проблеми током онлине наставе: Два ученика нису имала приступ учионици.
2.Следећи пут ћу променити: Добиће више времена за израду задатка како би било још креативнији.
3.Општа запажања:Ученицима је било занимљиво, сви су били активни и задовољни. Циљ часа је постигнут.
4. Како су ученици допринели оцењивању часа: коментари


Оцена ученика

Ученици су оценили час тако што су након урађеног задатка остављали коментаре у учионици, на платформи и слали поруке у групи у виду смајлића уколико им се час свидео или тужића уколико није. Сви су задовољни и радују се новом истраживачком задатку.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су активно учестовали у комуникацији током реализовања наставе. Школа је помогла тако што је ученицима који нису имали приступ учионици због немогућности коришћења интернета, обезбедила интернет да ученици могу да прате наставу на даљину.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: Временска флексибилност, Коришћење интерактивних садржаја различитих алата, Садржаји учења могу бити прилагођени појединим ученицима
Потешкоће: Техничка опремљеност појединих ученика, недостатак контакта уживо


Предности и потешкоће за ученике

Предности: временска флексибилност, питања се постављају слободније, заинтересованост за коришћење одређених дигиталних садржаја
Потешкоће: Недостатак контакта уживо, Интерације са наставником коју има на часу у нормалним околностима.