• ЈПД

#108: Заједнички рад ученика и наставнице биологије и израда виртуалне изложбе кућних љубимаца

Опште информације

 • Наставник:
  Андријана Марковић Јанковић
 • Назив школе:
  Учитељ Таса
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
  5/2
 • Број ђака:
  28
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални и тимски рад

Презентација

Presentation1.pptx

Корисни линкови

https://www.artsteps.com/view/5e98850099108640436eb031

 


Циљ и исходи наставе

Циљ/еви: -развијање одговорног односа ученика према животињама
- развијање свести о правима и бризи кућних љубимаца
- стицање вештина за дигитални рад
Ученик ће бити у стању да:
-осмисли и реализује пројекат у сарадњи са вршњацима; разврста жива бића у таксономске категорије; направи квалитетну дигиталну обраду фотографије и користи доступне апликације у раду;
-наводи значај одговорног односа, као и последице човекових активности према пироди и живим бићима


Детаљан опис

Наставник:
-покреће активност кроз дописивање, зоом разговор о животињама, кућним љубимцима:
-усмерава ученике да истражују о правима кућних љубимаца, о угрожавању природе и о индиректној и директној угрожености животиња;
-поставља и води дебату преко Г-платформе истичући јасна правила;
-упознаје ученике са функционисањем нових апликација;
-обједињује информације и креира виртуелну изложбу.
-прати и вреднује ангажовање ученика, допринос у раду.
Ученици:
- покрећу иницијативу за организовање изложбе;
-фотографишу кућне љубимаце, врше дигиталну обрада фотографије помажући једни другима преко друштвених мрежа и позива;
- стичу знања о класификацији животиња;
-истражују на интернету;
-учествују у дискусији и дебати, поштујући и уважавајући туђе ставове и мишљења.
-вреднују свој рад и финални производ часова.


Платформе и опрема

Google clasroom

laptop
pametni telefon


Дигитални алати

artsteps.com
PowePoint

Microsoft Offis Picture Manager


Литература

Г.Субаков Симић, М.Дрндарски, Биологија за 5.разред основне школе, Логос, Београд 2018 год.


Самопроцена часа

-Провером остварености датих исхода;
-Испуњеношћу захтева тражених од ученика;
-Изузетно добром реакцијом и ангажованошћу ученика током рада;
-Одлични резултати Гугул упитника.


Оцена ученика

Евалуација рада и сарадње остварена кроз кратак гугл-упитник. Питања:
1. Да ли сте уживали у раду претходне недеље? Да; Донекле; Не
2.Да ли су захтеви и задаци били прилагођени вашим могућностима?ДА; Донекле; НЕ
3. Да ли бисте поново учествовали у сличним активностима на другу тему? ДА, обавезно; Можда; Не
Евалуација саме изложбе и рада извршена слањем смајлића у коментару након одгледане изложбе.


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоће:
- усклађивање термина за реализацију Zoom разговора;
Предности:
- изузетна мотивисаност и ангажованост ученика јер им је тема блиска и задовољни су јавним показивањем својих љубимаца;
- одлична до солидна дигитална писменост ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоће:
- недовољно развијене дигиталне вештине појединаца;
Предности:
- довољно времена на располагању за рад;
- примамљива тема за рад.