• ЈПД

#110: Почисти смеће да игралиште буде веће – пројектни задатак ученика о грађанском активизму

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Вељковић Рајковић
 • Назив школе:
  Бранко Миљковић, Ниш (Палилула)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Палилула
 • Предмет:
  Грађанско васпитање
 • Одељење:
  6/3
 • Број ђака:
  15
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Почисти смеће да игралиште буде веће.pptx

Корисни линкови

Заједнички рад ученика, а то је ППТ презентација, може се видети путем наведених линкова.

https://marijav2013.wordpress.com/2020/05/02


https://marijav2013.files.wordpress.com/2020/05/pocisti-smece-da-igraliste-bude-vece.pptx

 


Циљ и исходи наставе

Циљеви:
Оспособљавање ученика за израду пројектног задатка; оснаживање ученика да активно делују у заједници; оспособљавање ученика да примењују знање стечено из различитих предмета, искуства, свакодневног живота; оспособљавање ученика за наставу на даљину и израду заједничког задатка.
Исходи:
Ученик ће бити у стању да: примени технику израде пројектног задатка; препозна примере грађанског активизма у свом окружењу; активно учествује у тиму, презентује свој рад.


Детаљан опис

На онлајн часу, путем Зум апликације, са ученицима сам дошла на идеју да из позиције активних грађана осмислимо поступак за решавање једног проблема у нашој заједници. Пошто сви ученици живе у истом насељу, одабрали смо да заједница буде нишко насеље Трошарина.
Већином гласова одабрали смо проблем дивље депоније за коју сви ученици знају јер се она налази у њиховом насељу, на крају Улице Марина Држића.
Један ученик, који живи у близини, направио је фотографије ове депоније и проследио осталима преко Гуглове учионице. Остали ученици су прокоментарисали да је пре ванредног стања било много више смећа, да уживо изгледа још горе, да је трава покрила стакло које је ту поломљено.
Током наредних онлајн часова урадили смо следеће:
- поставили смо циљеве пројектног задатак и назвали га „Почисти смеће да игралиште буде веће“;
- рашчланили смо проблем и образложили га;
- поделили смо се у тимове и прикупили податке уз помоћ интернета, кућних библиотека и родитеља;
- направили смо план активности које су потребне за реализацију акције;
- понудили смо решење;
- направили смо заједничку ППТ презентацију уз помоћ Гуглове учионице и објавили је.
Моја улога била је мотивисање и усмеравање ученика. Мотивисала сам их следећим чињеницама: за депонију сви знају, сви желе ново игралиште и парк, проблем има општи карактер и имају прилику да промене негативну појаву у насељу. Примењивала сам сараднички приступ, отклањала недоумице, давала јасна и прецизна упутства.


Платформе и опрема

Користила сам: Гуглову учионицу, компјутер, камеру, микрофон, телефон.


Дигитални алати

Користила сам следеће дигиталне алате:
Гуглову учионицу за формирање предмета и окупљање ученика, за размену материјала и за постављање задатака.
Зум веб алат за комуникацију са ученицима и за дељење документа.
Вибер групу за брзу комуникација.
PowerPoint за израду заједничке презентације.
Гугл упитник за гласање и за евалуација рада.
Гугл претраживач за прикупљање података.


Литература

Грађанско васпитање, Приручник за 6. разред, Министарство просвете
Пројекат грађанин, Приручник за наставнике, Министарство просвете
Грађанско васпитање, Сазнање о себи и другима 2, Нада Игњатовић Савић, Београд, 2002.


Оцена ученика

Евалуација је спроведена уз помоћ упитника на Гугловој учионици. Ученици су одговорили: допали су им се онлајн часови, обрађивали смо актуелну тему, трудиће се да стечено знање примене, радо би поновили овај вид наставе са неком другом темом.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Одељењски сам старешина у овом одељењу и била сам у контакту и са ученицима и са родитељима. Родитељи су отворено подржали тему и начин на који смо је обрађивали. Допало им се што су деца озбиљно схватила задатке и што су показала жељу да промене негативне појаве у свом насељу.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: боља интеракција између наставника и ученика, формирање базе задатака, боља организација рада, развој дигиталних компетенција, подстицање ученика на аналитичко мишљење, синтезу и анализу знања, примену, самостално решавање проблема, изазов.
Потешкоће: одсуство контакта уживо, неразумевање у комуникацији, брзина интернета.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: самостално организовање времена за рад, материјал је лако доступан, задаци се могу дорађивати, развој дигиталних компетенција, наставник је доступан у сваком тренутку, тимски рад.
Недостаци: одсуство контакта уживо, неразумевање у комуникацији, брзина интернета, ограничен интернет, недовољно познавање дигиталних алата.


Коментар

Кроз пројектни задатак схватили смо да се активни грађанин не постаје преко ноћи, већ да је то дуготрајан процес.
Задовољна сам што су моји ученици и у ванредном стању успели да одрже континуитет у том процесу, што су показали показали креативност, солидарност, жељу да се промени постојеће стање, потребу да се одлучује, потребу да учествују у општим активностима и потребу да мењају негативне појаве у нашем окружењу.
Сигурна сам да ће наш онлајн пројектни задатак променити нешто на боље.