• ЈПД

#115: Шест шешира у облаку

Опште информације

 • Наставник:
  Данијела Момчиловић
 • Назив школе:
  Вук Караџић, Сурдулица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сурдулица
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  IV/1
 • Број ђака:
  22
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ наставе: Критички осврт на садржај и идентификовање различитих углова сагледавања.
Исходи: Упознаје се са песником, његовом биографијом са његовим делима. Уочава могућност различитог доживљаја ситуације, његове позитивне и негативне стране, зна разлоге због чега је боље позитивно мислити.


Детаљан опис

1. корак: Индивидуални рад на поезији Милована Данојлића (читање песме и избор најзанимљивије). 2. корак: Ученици гласањем бирају песму коју ће обрађивати. Највећи број гласова добила је песма Догађај на улици. 3. корак: Формирано је пет вибер група са задацима по принципу технике Шест шешира са њиховим називима. Ученици у оквиру задатака своје групе раде индивидуално, а затим прилажу своје цртеже, литерарне радове или истраживања. Ове вибер групе служе за упознавање са индивидуалним радовима чланова група, али и за почетно договарање за рад на синтези радова. 4. корак: Када сви ученици једне групе приложе своје индивидуалне радове, група добија медаљу која се објављује јавно на Гугл учионици. 5. корак: Уверите се колико познајете шешире и особине које сваки представља Wordwall квиз. 6. корак: Ученици су подељени у групе и путем гугл учионице постављени су им задаци у гугл документ као и њихови индивидуални радови. Рад се заснива на обједињавању свих радова у целину и креирање једног документа. 7. корак: Групни вибер позив обављени су ради додатних инструкција и евалуације рада. Тако смо установили шта су препреке у раду и како их отклонити, али и шта је занимљиво и лако у раду. 8. корак: Изложба радова у нашој фејзбук групи Учионица у облику срца


Платформе и опрема

Највећим делом настава је реализована, „ у облаку“, али веома је помогао Вибер као мрежа за бржу комуникацију међу ученицима.
Користили смо рачунаре и паметне телефоне.


Дигитални алати

1. Алате за сарадњу и дељење: Вибер групе, Гугл документ, Гугл учионица, Фејзбук група, Блогер
2. Алат за прављење и уређивање фотографија: PiZap, Microsoft office picture manager, Paint;
3. Алат за прављење квизова Wordwall


Литература

Лектира – Поезија Милована Данојлића
Литература са похађања семинара „Школа за 21. век“, као и семинара „Учимо да учимо“


Самопроцена часа

Евалуацију рада извршила сам заједно са ученицима у оквиру групних вибер позива.


Оцена ученика

Евалуација рада група од стране њихових чланова извршена је у оквиру групних вибер позива, а евалуација целокупног рада са продуктима извршена је у оквиру Гугл документа.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су помогли деци око приступа Гугл документу и у заједничком оснаживању и осамостаљивању деце за овај вид заједничког рада.


Предности и потешкоће за наставнике

Нисам имала посебних потешкоћа.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су имали мањих потешкоћа у схватању заједничког рада и комуникације у оквиру Гугл документа, али смо их брзо превазишли.


Коментар

Одушевљена сам сналажљивошћу десетогодишњака у виртуелном свету и њиховом жељом да унесу иновације у свој рад.