• ЈПД

#116: Креирање анимације у Скречу кроз лекцију из енглеског језика

Опште информације

 • Наставник:
  Владан Обрадовић
 • Назив школе:
  Горан Остојић, Јагодина
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Јагодина
 • Предмет:
  Информатика и рачунарство, Eнглески језик
 • Одељење:
  5. разред 5/1 5/2 5/3
 • Број ђака:
  60
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је оспособљавање ученика да користе дигиталне алате за различите предмете

Исходи часа су да да ученици умеју да направе анимацију према предложеном тексту, да умеју да синхронизују говор ликова, да умеју да поделе пројекат и да поставе у Гугл учионицу


Детаљан опис

Пре задавања задатка ученици су пријављени на Гугл учионицу. Сваки ученик је креирао налог на скречу и морао је да га активира. За ту потребу снимио сам два видео упутства како да предају задатак у учионицу и како да активирају скреч налог.
Задатак из Скреча се састоји у томе да текст који су добили од наставнице енглеског језика синхронизују у Скречу. Морали су да користе проширење текст у говор да би се дијалог чуо. Тиме вежбају и изговор енглеског језика. Као помоћ имали су део РТС 3 часа у коме је показано како се користи проширење Текст у говор.
Ученици су користили блокове Чекај да би синхронизовали дијалог.
Одређен број ученика је мењао костиме и прилагођавао позадини.
Рад су Објављивали на скречу. Ученици који нису умели да поделе рад достављали су фајлове које су снимили на свој рачунар.


Платформе и опрема

Скреч онлајн: scratch.mit.edu/
Гугл учионица: https://classroom.google.com/h
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1390353/527/os5-informatika-vrste-blokova-u-okruzenju-scratch-i-linijska-struktura


Дигитални алати

Skreč onlajn i Skreč desktop
Gugl učionica


Литература

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1390353/527/os5-informatika-vrste-blokova-u-okruzenju-scratch-i-linijska-struktura
Информатика и рачунарство уџбеник за 5. разред Klett


Самопроцена часа

Анализом колико ученика је успешно урадило задатак прегледом у Гугл учионици.


Оцена ученика

Коментарима у Гугл учионици.
Анкета упитник.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Наставница енглеског језика је изабрала одговарајући дијалог који може да се уради на Скреч платформи


Предности и потешкоће за наставнике

Проблем је ка да ученици не успеју да активирају налог и да поделе рад. Слање видеа у рад такође омета сагледавање грешака ученика. Ангажовање родитеља и помоћ је од суштинског значаја за успех онлајн наставе.


Предности и потешкоће за ученике

Проблем ученицима је креирање налога на Скречу, активирање налога и постављање линкова у задатак. Поједини ученици су користили блокове Изговори уместо Текст у говор.


Коментар

Школа је већ више година у назад имала активиран G-Suite for education али је тешко било активирати наставнике да га користе. Сада је то умногоме олакшано. Сви наставници су добили школске налоге за приступ дељеном диску и за креирање учионица за своје предмете.