• ЈПД

#117: Ко је овде без греха - час дебатовања о лику Ана Карењине, јунакиње Толстојевог истоименог романа

Опште информације

 • Наставник:
  Анђелка Петровић
 • Назив школе:
  Математичка гимназија, Београд (Стари Град)
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Стари град
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  2d
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви часа:
Образовни - систематизација градива о роману Л. Н. Толстоја Ана Карењина; развијање дигиталне писмености код ученика;
Васпитни - развијање љубави према књижевности епохе реализма; учење кроз рад у групи; критичко сагледавање понашање јунака и довођење у везу са друштвено-историјским контекстом;
Функционални - развијање критичког мишљења и културе усменог изражавања

Исходи - за ученике МГ још нису законски формулисани.


Детаљан опис

Уводни део часа:
Проверавам да ли су сви ученици ушли у Зум учионицу; да ли свима раде микрофони. Одмах их на почетку обавештавам да не укључују камере јер ће час бити сниман. Разговор започињемо успостављањем правила о начину учествовања у дебати.

Средишњи део часа:
Ученици су радили у групи по десеторо. Високо су мотивисани за рад. Унапред су разрадили стратегију дебатовања и утврдили своје аргументе. Моја улога је улога модератора. Један по један члан групе износи свој став. Други ученици слушају и одговарају. Редослед дебатовања није у потпуности како су ученици замислили јер их тзв. супарнички ставови одводе у различитим смеровима. Отуда је дијалог динамичан, а аргументи сјајни. На основу њихових аргумената јасно ми је да су пажљиво одгледали моја видео-предавања. Прочитано повезују са савременом поп-културом. Очекивано, највећи камен спотицања је Анино материнство. Значење епитафа је тема која их посебно занима.

Закључни део часа: Ученицима се допала дебата. Истакла је сва важна значења Толстојевог романа и његове главне јунакиње. Похваљени су и оцењени за залагање и знање.


Платформе и опрема

Користила сам РТС Планету (или РТС сајт). Лаптоп са камером и микрофоном.


Дигитални алати

Дигитални алати које сам користила су мој школски блог; месинџер група одељења; мејл. Најважнији алат била је моја Зум учионица. Сваки од алата је користан јер не условљава ученике да га користе у одређено време или током ограниченог времена. Зум је згодан јер је бесплатан и стабилнији од неких других алата са сличном наменом.


Литература

Ејхенбаум, Борис: Лав Толстој, Лењинград, 1974
Лукач, Ђерђ: Руски реалисти, Сарајево, 1959.
Матић, Душан: Есеји, Анина балска хаљина, Култура, Београд, 1947.
Недељковић, Драган: Универзалне поруке руске књижевности, Нови Сад, 1973.
Стојнић, Мила: Руски писци, књ. 2, Завод за издавање уџбеника, Сарајево, 1974.
Достојевски, Ф.М.: Пишчев дневник, књ. 2. Рад, Београд, 1981.


Самопроцена часа

Постављени циљеви часа су у потпуности остварени, узевши у обзир околности у којима се обрађује тако захтевна наставна јединица. Час је протекао динамично. Успела сам да бар по мало укључим све ученике у разговор. За потребе снимања часа тражила сам да ученици искључе камере. Највећи изазов ми представља то што не могу да видим лица мојих ученика и тако проценим њихову потребу да говоре.


Оцена ученика

Најважнија ученичка процена стигла је у необичној форми - посебном издању учеичких (одељењских) онлајн новина. Те новине ученици 2д издају од почетка ванредног стања и у њима коментаришу комплетну онлајн наставу. Почаствована сам што су направили специјално издање посвећено мом часу. Такође, неки од ученика су ми утиске о часу, али и онлајн настави послали мејлом.


Опис подршке

Највећу и најважнију подршку приликом извођења овог часа, али и свих осталих часова у онлајн окружењу, пружили су ми моји ученици - пре свега, својим стрпљењем, сарадњом, ентузијазмом и посвећеношћу коју су показали у овим необичним околностима. Само њима могу да кажем - хвала.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: видео-лекције које уносе нову врсту динамике у рад; Зум учионица као ново средство за рад које је бесплатно; време извођења наставе је флексибилно.

Изазови: стабилна интернет веза; ограничено трајање Зум часа у бесплатној верзији и слање линкова по истеку 40 минута; одсуство динамике и блискости које пружа учионица.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: могућност да видео-лекцију одгледају кад желе и више пута ако треба; рад у групи као начин повезивања и дружења кроз учење; флексибилно извођење и трајање наставе.

Изазови: одсуство интеракције која је својствена учионици; могућност да их наставник види и укључи у дијалог када се не слажу или нешто желе да кажу.


Коментар

Имајући у виду околности и сложеност градива, задовољна сам постигнутим на часу.

Мали број наставника је имао прилику да својим ученицима омогући видео-предавања. У том смислу сматрам да смо и моји ученици, па и ја, на неки начин, било привилеговани. Ако се изузме опасност излагања зарази у тренутку снимања часа! :)