• ЈПД

#138: Пишући шаљите љубав онима које волите

Опште информације

 • Наставник:
  Едима Камберовић
 • Назив школе:
  Основна школа Халифа бин Заид ал Нахјан, Рајчиновиће
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Пазар
 • Предмет:
  Босански језик
 • Одељење:
  III-1
 • Број ђака:
  26
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Идивидуални рад

Презентација

Prezenatcija pisanje razglednica, Edima KONKURS.pptx

YouTube


Циљ и исходи наставе

Оспособљавање ученика за писање основних форми комуникације. Ученици су развили навику за правилну и писмену комуникацију.


Детаљан опис

Развијање основних навика за правилну писмену комуникацију.Подизање радне атмосфере.
Хајде да се мало играмо!
Ријеши укрштеницу!
Решавање укрштенице.
Видео запис ,,Иде поштар, носи писмо’’ о коме се говори у пјесми.
Илустрација поштара
1.-Шта поштар има на леђима?
2.-Шта има у својој торби?
3.-Ко се највише радује поштару?
Наслов наставне јединице: Писање разгледница
Замолићу вас да у вашим свескама запишете наставну јединицу.
Јесте ли скоро примили разгледницу?
Шта је писало?
Коме можеш послати разгледницу?
Људи радо примају разгледнице. На тај начин поручујемо да мислимо на њих.
Шта је рагледница?
Слике рагледнице.
-Разгледница је илустрована, дописна карта.
Разгледницом шаљемо поздраве и селаме са путовања. Садржај рагледнице мора бити кратак, јасан и читко исписан. Текст у рагледницама показује нашу културу и писменост.
На полеђини адресе се налази простор за писање. У том формату пишемо сљедеће:
-одакле пишеш
-шта радиш
-жеља да су они који примају добро
-поздрав
-ваше име
На полеђини разгледнице налази се и мјесто за писање адресе.
Адресом су обухваћени битни подаци, како би рагледница стигла ономе коме је намењена. Ти подаци су:
1.име и презиме особе којој упућујемо разгледницу. Испред имена увјек иде титула.
2.улица и број
3.поштански број и мјесто државе у коју шаљемо разгледницу
Сада ви у празном простору без линија читко и јасно напишите разгледницу и немојте заборавити на садржај и правилно писање адресе примаоца.


Платформе и опрема

Платформа које је коришћена за извођење наставе на даљину је Санџак телевизија.
Коришћена су различита средства као што су камера, лаптоп, пројектор.


Дигитални алати

Дигитални алати коришћени за извођење наставе на даљину су камера, лаптоп, пројектор.


Литература

Читанка и граматика за босански језик - трећи разред


Самопроцена часа

Систем учења се одвија путем предавања, кроз дијалог са ученицима. Настојим да подстакнем мисаону климу сличну учениковом искуству у групи. Охрабрујем ученике да износе своја мишљења и запажања. Дајем подршку.


Оцена ученика

Путем порука на вибер групи


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Директор је јавно похвалио моју презентацију, а колеге слале поруке подршке.


Предности и потешкоће за наставнике

Развија се креативност. Осећаш се као јунак приче једног времена.
Са друге стране тешко је изложити информације које су узрочно - последично повезане са претходним знањем ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Ученицима недостаје дружење, заједничке ужине.
Сада им је лакше и имају више слободног времена, мада већина наводи да им недостаје пут од куће до школе.


Коментар

Будимо подршка нашим ученицима! Потрудимо се да нас помену у добру!