• ЈПД

#139: У свет комбинаторике кроз виртуелна путовања

Опште информације

 • Наставник:
  Весна Бабовић
 • Назив школе:
  Прва нишка гимназија Стеван Сремац, Ниш (Медијана)
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  Четврти разред, одељење 3 (IV3)
 • Број ђака:
  32
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Комбиновани

Циљ и исходи наставе

Oспособити ученике за примену комбинаторике у решавању разноврсних задатака у реалним ситуацијама.


Детаљан опис

Детаљан опис часа садржан је у презентацији. Што се активности тиче, акценат је да ученици све време сами долазе до закључака и начина за решавање задатака. Изузетак су уводни део (најава учења формула) и завршни (називи комбинаторних објеката).


Платформе и опрема

Zoom room,
Лаптоп, камера, фотоапарат


Дигитални алати

Бесплатни online алати: Microsoft 365 (Power Point,...) Adobe Photoshop,.. Захваљујући њима, уводе се анимације, које помажу ученицима да једноставно дођу до закључака.


Литература

Аутор сам лекције (метода, задаци, анимације, фотографије, видео снимак)


Самопроцена часа

На основу укључености свих ученика у извођењу часа и каснијем успешном решавању задатака ученика.


Оцена ученика

Ученици су изразили задовољство одржаним часом у разговору после завршетка часа.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Школа ми је изнајмила лаптоп.


Предности и потешкоће за наставнике

На исти начин изводим наставу и у нормалним условима, па је предност, што ученици могу на својим уређајима пратити наставу, а не помоћу пројектора. Што се потешкоћа тиче, док се изводи настава, не могу се пратити реакције свих ученика приликом пуштања презенрације, већ се листањем прате парцијално.
Направити интерактивну лекцију или презентацију, захтева много више времена него обична припрема, али се зато после лако коригује захтевима следеће генерације.


Предности и потешкоће за ученике

Предност је да наставу могу пратити на различитим уређајима, а мана је што немају сви ученици техничке могућности за праћење наставе на даљину (ту посебно истичем спор интернет).


Коментар

Оргинални назив лекције је У свет комбинаторике кроз путовања, без формула, а који сам изменила из разлога, што ја јесам научила моје ђаке да решавају задатке без формула, али само у комбинаторици, а не и у осталим областима математике. Сматрам да је потребно ђацима одобрити коришћење листе математичких формула у редовној настави, пријемним испитима и на полагању матуре. Формуле су за коришћење, а не за учење напамет!