• ЈПД

#140: Пројекат ученика настао после посете Хемијском факултету и радионици ОТВОРЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Опште информације

 • Наставник:
  Јано Сабо
 • Назив школе:
  Млада поколења, Ковачица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ковачица
 • Предмет:
  Хемија
 • Одељење:
  Седми разред
 • Број ђака:
  15
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви и исходи који су реализовани су: ученици су научили основна правила рада у лабораторији, сазнали како да правилно раде и рукују са лабораторијским прибором и посуђем , како да поштују и придржавају се основних мера рада у лабораторији као се не би повредили приликом рада са опасним супстанцама и упознали се са основама хемије тј. процесом као што је дестилација, растварање, мерање... А посетом музеја Симе Лозанића имали су прилику да науче и упознају се са основама историје хемије.


Детаљан опис

Ученици 7-3 разреда су имали за задатак да после посете Хемијском факултету Универзитета у Београду, радионицама под називом ОТВОРЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ направе презентацију којом ће демонстрирати осталим вршњацима, шта су научили и сазнали приликом те посете. Презентацију је њихов наставних хемије поставио на GOOGLE UČIONICU као и видео који су ученици снимили и затим је неколицина ученика који су присуствовали радионици, осмислило пар питања којима ћа остале ученике из одељења подстаћи на размишљање и истраживање тј. тражење одговора користећи уџбенике или интернет странице. Питања су следећег типа: Како вам се свидела презентација? Образложи свој одговор. Шта је дестилација? Која су основна правила рада у лабораторији? Опиши укратко један оглед који ти је најинтересантнији. Током посете Хемијском факултету имали смо прилику да посетимо и један музеј у коме су изложени радови једног познатог српског хемичара, професора, научника. О ком научнику је реч? Такође напиши шта си све видео у музеју и чему оно служи а ако ниси био у том музеју питај ученике који су имали прилику да га посете да ти кажу своје утиске или покушај самостално да истражиш на интернету. Опиши укратко живот тог познатог хемичара и тадашњег председника Академија наука. Ученици који су поставили питања, заједно са њиховим наставником имају даље задатак да прегледају ученичке радове и дају своје сугестије, мишљења, подстичу питањима на размишљање а најбоље одговоре да похваљују и оцењују,


Платформе и опрема

Google учионица, mp4 видео, ПП презентација, вибер група.


Дигитални алати

Google учионица за постављање задатака, презентације и видеа, Вибер група за комуникацију са ученицима и обавештавање о резутатима њиховог рада. А у плану је и израда задатака у веб алату кахоот или quizlet којом ће се још детаљније проверити степен остварености наставног процеса и извршити евалуација знања ученика.


Литература

Издавачка кућа Клетт, аутори: Ивана Вуковић, Аника Влајић.


Самопроцена часа

Помоћу гугл учионице и апликације quiz assignment састављена су питања којом је извршена евалуација наставног процеса од стране ученика и колега а самим тим и самопроцена успошности реализације наставе на даљину.


Оцена ученика

Ученици су извршили евалуацију часа давањем коментара или стикера на вибер групу за хемију.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Могућност посете Хемијском факултету Универзитета у Београду.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност: Знање у раду на рачунару тј. употреба алата гугл учионице.
Потешкоће: често недостатак времена због бројних активности.


Предности и потешкоће за ученике

Предност: знање која су стекла на информатици у прављењу презентација.
Потешкоће: честа проптерећеност разним активностима.


Коментар

Морам да похвалим вашу идеју за овако осмишљеним конкурсом. Нисам имао прилике да радим на оваквом занимљивом пројекту, тако да је ово и за мене као и моје ученике једно ново искуство и надамо се да смо успели у реализацији циља овог конкурса. Хвала што сте нам пружили прилику за овако лепим искуством.