• ЈПД

#141: Глаголски вид и род и човечуљци мод.Приде пантомима и песма Владина! ;)

Опште информације

 • Наставник:
  Марко Глишић
 • Назив школе:
  Светозар Марковић, Крагујевац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Крагујевац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  V1,2,3,4
 • Број ђака:
  109
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

С обзиром да се због ванредног стања у земљи настава одвија на даљину, образовни циљеви сведени су на основни и средњи ниво: ученици усвајају термин глаголски вид и род, познају родну и видску дистинкцију међу глаголима; самостално одређују вид и род глагола у једноставним примерима.


Детаљан опис

Обнављајући знање о врстама речи техником пантомиме уз музичку подлогу (видео-клип), наставник на стимулативан и динамичан начин уводи ученике у нову наставну јединицу.

У главном делу часа, користећи дечје играчке (фигурице, аутиће и бродиће), наставник објашњава ученицима граматичке категорије глаголског рода и глаголског вида (видео-лекција).

Проучивши лекцију, ученици осмишљавају и цртају глаголе који примерују обе категорије глаголског вида и све три категорије глаголског рода (5 илустрација). Своје радове постављају у гугл-учионицу.

Завршни део часа (домаћи задатак) је музичког карактера. Ученици имају задатак да провежбају глаголски вид и род на тексту песме Однеси ме Владе Дивљана, да песму науче напамет и потом је отпевају заједно са наставником (музички-клип).Платформе и опрема

гугл-учионица; мобилни телефон, дечје играчке, гитара


Дигитални алати

VideoShow - програм за прављење видео-клипова на мобилном телефону


Литература

текст песме Однеси ме Владе Дивљана


Предности и потешкоће за наставнике

Нека одговор буде у духу песме која је послужила као музичка подлога пантомими:

No hay problema (није било проблема).


Предности и потешкоће за ученике

No hay problema (није било проблема).