• ЈПД

#142: Лекција (презентација) и упутство за реализацију практичног рада

Опште информације

 • Наставник:
  Наталија Вакањац
 • Назив школе:
  Стеван Синђелић, Београд (Звездара)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Звездара
 • Предмет:
  Ликовна култура
 • Одељење:
  6-1,2,3,4
 • Број ђака:
  86
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални и индивидуални

Циљ и исходи наставе

Упознавање са уметничким наслеђем своје и других земаља. Учење о намени парка. Повезивање намене парка са урбанистичком естетиком. Доживљавање парка као ликовне и природне целине. Креативно ликовно изражавање кроз различите ликовне елементе. Развој маште . Развијање естетског критеријума посматрањем и анализом радова изложених на тематској изложби на сајту Гугл Албуми.https://photos.app.goo.gl/nU1JNMfBKKD4KmR2A 


Детаљан опис

Претходна ситуација:
*Ученици су у претходном периоду учили ликовне елементе линија,облик,боја,текстура као и појмове Уметничка уобразиља и Културно наслеђе.
*После презентације лекције, од стране наставника, ликовна тема Парк задата је у оквиру
наставе на даљину као комбиновани садржај :
-лекција -учење новог градива
- задавање практичног задатка који се реализује у одређеној ликовној техници према
упутству наставника
*У току реализације ликовног рада ученици су са наставником на платформи Едмодо обављали континуиране консултације прилажући на увид скице или делимично реализоване радове
*Завршене задатке ученици су постављали на Едмодо где је у у виду кратке ликовне анализе ,од стране наставника формативно оцењен њихов рад и коментарисано постигнуће


Платформе и опрема

Едмодо, деск топ рачунар (стар 9 година)


Дигитални алати

ППТ презентација-састављање презентације
Гугл претрага за тражење визуелних и текстуалних материјала
Ју тјуб за проналажење пригодних видео материјала


Литература

-Уџбеник: Ликовна култура за 6.р., аутор Миливој Мишко Павловић,
-Википедија
-Гугл новински чланци о манифестацији Дани Мермера у Аранђеловцу
-Часописи о уређењу башти


Самопроцена часа

Самопроцена часа извршена је у оквиру 3 активности
1. Активност ученика на платформи едмодо- консултације,приложени реализовани ликовни радови
2.Селекција радова за постављање изложбе он лајн
3.Коментари ученика на тему и ликовне радове својих другова


Оцена ученика

Коментари на објавама, лајкови, радови су предати у задатом року


Опис подршке

Практични савети о коришћењу ППТ програма


Предности и потешкоће за наставнике

Настава на даљину у се разликује од наставе у школи.Наставни процес је веома базиран на усменој комуникацији са ученицима која је практичнија,бржа и ефикаснија од дописивања.Предмет ликовна култура подразумева много демонстративних метода које су у настави на даљину тешко изводљиве . Потешкоће су углавном биле и највећа предност. Брзим превазилажењем потешкоћа наставници а и ученици су на емпиријски начин напредовали а наставни процес он лајн постао ефикаснији.


Предности и потешкоће за ученике

Предност је у томе што су ученици навикли на комуникацију у оквиру дигиталних и телекомуникационих медија. Ликовне радове радили су у кућним условима што за креативне задатке може бити олакшавајућа околност.
Почетне потешкоће: логовање, рад у оквиру платформе већина ученика је брзо превазишла.


Коментар

Конкурс је требало организовати под шифром