• ЈПД

#143: Књижевност- уметност- асоцијација

Опште информације

 • Наставник:
  Ана Ристић
 • Назив школе:
  Карађорђе, Горњи Матејевац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Пантелеј
 • Предмет:
  Ликовна култура
 • Одељење:
  V, VI, VII разред основне школе и III разред средње школе
 • Број ђака:
  250
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ: Развој одговорности за заједничка постигнућа кроз реализацију пројекта који подстиче развијање компетенција за целоживотно учење, естетичку компетенцију и сарадњу.
Исходи:
Препознају повезаност различитих форми и средстава уметничког изражавања.
Трагају за идејом која би најадекватније објаснила назив књижевног дела на илустрацији/цртежу.
Повезују уметничка и културна дела са историјским , друштвеним и географским контекстом њиховог настанка.


Детаљан опис

1. Одабир књижевних дела која су обрађивана у оквиру наставе српског језика и књижевности у основној и средњој школи
2. Израда презентације за час ликовне културе са одабраним називима књижевниих дела
3. Подела ученика у 2 групе (I основна школа, II средња школа)
4. Постављање презентације у гугл учионицама ученика V, VI, VII разреда основних школа уз објашњење задтка, пројекта
I група:
- Ученици гледају презентацију са насловима књижевних дела
- Бирају дело које ће илустровати
- Осмишљавају и реализују илустрацију/цртеж
5. Одабир најуспешнијих радова/илустрација и слање истих професорки српског језика и књижевности
6. Постављање задатка у вибер групи за српски језик и књижевност у III разреду средње школе
II група:
- Гледају илустрације/цреже
- Препознају која илустрација представља које књижевно дело
- Наводе ауторе књижевног дела, којој књижевној врсти и епохи припада
- Оцењују вибер поруком: идеју, активност и реализацију пројекта
7. Израда кратког филма у ком се налазе продукти пројекта


Платформе и опрема

Настава ликовне културе одвија се на платформи google classroom
Настава српског језика и књижевности одвија се на виберу
Опрема: компјутери и мобилни телефони


Дигитални алати

Презентација за ученике ликовне културе урађена је у програму Microsoft Power Point
Кратки филм са продуктима рађен је у апликацији Video show


Литература

Дела се налазе у читанкама и као лектира:
1.Приповетка “Ветар” Лаза Лазаревић
2. Прича “Два пријатеља” Ђио де Мопасан
3. “Глава шећера” приповетка Милована Глишића
4. Драма “Ромео и Јулија” Вилијам Шекспир
5. Приповетка “Деца” Иво Андрић
6. Алегоријска приповетка “Аска и вук” Иво Андрић
7. “Пролећна песма” Десанка Максимовић
8. Песма “Албатрос” Шарл Бодлер
9. Роман “Старац и море” Ернест Хемингвеј


Самопроцена часа

За показатеље процене вредновања пројекта одабране су евалуационе листе за ученике, а још један вид вредновања биће представљање кратког филма о реализованом пројекту.


Оцена ученика

Инструмент којим су ученици самовредновали рад пројекта била је порука на
вибер групи у којој су оцењивали:
1. Идеју
2. Активност
3. Реализацију
Своје мишљење изразили су емотиконима


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Пројекат је замишљен као сарадња средње и основних школа:
Наставник ликовне културе: Ана Ристић, ОШ”Карађорђе” Г.Матејевац
Наставник ликовне културе: Ивана Вујић, ОШ”Бубањски хероји” Ниш
Професор књижевности: Радмила Николић , СШ “Школа моде и лепоте” Ниш


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: формиране групе/учионице на гугл платформи, могућност приказа презентације, добра комуникација између наставника-сарадника
Мане: није могуће извршити коректуру што је резултирало лошијим квалитетом неких радова, нису сви испоштовали рок за предају радова, било је тешко равномерно расподелити ученике у групе због великог броја па је постојала могућност да за неко књижевно дело не буде урађена илустрација


Предности и потешкоће за ученике

Предности: формиране групе/учионице на гугл платформи, могућност приказа презентације
Мане: ученицима је потребно праћење наставника при раду ради коректуре, одобравања и мотивације, неки ученици имају појачану потребу за подршком