• ЈПД

#145: Помоћу снимљених експеримената у кућним условима за време пандемије олакшати процес учења

Опште информације

 • Наставник:
  Душко Митровић
 • Назив школе:
  Николај Велимировић, Шабац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Шабац
 • Предмет:
  Хемија
 • Одељење:
  7. разред
 • Број ђака:
  120
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

konkurs -duško mitrović.pptx

YouTube

Корисни линкови

https://youtu.be/2n_lmQ_dm28

 


Циљ и исходи наставе

Помоћу снимка експеримената које наставник изводи у својој кући и презентације коју им шаље путем мејла ученици лакше савладавају нову наставну јединицу.


Детаљан опис

Наставник шаље ученицима презентацију и снимак. На снимку наставник изводи експерименте помоћу којих објашањава:шта су раствори,шта утиче на брзину растварања и шта утиче на растворљивост. Наставник изводи експерименте у својој кухињи са прибором и супстанцама које су ученицима познате и доступне.


Платформе и опрема

Наставник снима час и обрађује га у актив презентеру.Ставља га на свој јутјуб канал и шаље ученицима путем мејла.


Дигитални алати

Актив презентер,јутјуб студио,мејл.


Литература

Уџбеник из хемије за 7.разред,Герундијум


Самопроцена часа

На основу успешности решавања домаћег и задатка и на основу броја прегледа снимка на јутјубу,


Оцена ученика

Број прегледа и лајкова снимка на јутјубу.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предност:Не видим предност рада на даљину у односу на нормалне услове.

Потешкоће:Немогућност директног праћења рада ученика и директне комуникације са учеником и објективног оцењивања ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Предност:Ученицима рад у дигиталном окружењу је занимљив, јер иначе доста и времена проводе на рачунару и телефонима.

Потешкоће:Немогућност директне комуникације са наставником