• ЈПД

#146: Понављање основних еколошких појмова и израда пројекта- природни филтер

Опште информације

 • Наставник:
  Јано Сабо
 • Назив школе:
  Маршал Тито, Падина
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ковачица
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
  Шести разреди
 • Број ђака:
  Све ученике који наставу слушају на словачком језику, језику националне мањине a то је укупно око 200 ученика.
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

BIOLOGIJA 6 - NASTAVA NA DALJINU.pptx

YouTube

Корисни линкови

https://www.facebook.com/tatjana.sabo.397/videos/234543091170836/


Циљ и исходи наставе

Циљ: Увођење ученика у основе екологије, упознавање са основним еколошким појмовима и начинима очувања животне средине
Исходи: После понављања овог садржаја бићеш у могућности да:
1. Разликујеш појмове популација, екосистем, биоценоза и биосфера.
2. Наведеш нивое организације живог света.
3. Један од начина очувања животне средине - прављењем природног филтера


Детаљан опис

Уводни део часа:
Наставник истиче циљ исходе часа и понавља градиво о основним еколошким појмовима употребом ППТ презенентације.
Главни део часа:
Наставник појашњава ученицима како да направе природни филтер употребом материјала који могу да нађу у домаћинству као што је пластична боца од 0,5 до 1 литре, крупан шљунак, ситан шљунак, песак, комад газе, гумица за тегле , маказе, и отпадна вода из домаћинства. Напомиње које су мере опреза: Ради у присуству одрасле особе! Пажљиво рукуј маказама!
Завршни део:
Ученици добијају задатак да упореде течности пре и после пречишћавања и после размисле и одговоре на следећа питања:
Да ли је вода довољно пречишћена да може де се пије?
Шта мислиш, да ли се у Србији комуналне воде пречишћавају пре него што се отпусте у реке и језера?
Шта мислиш, да ли има живота у рекама на местима где се излива комунална вода?
Дај предлог шта би свако од нас могао да уради да би воде река биле чистије.

Након емитовања наставног садржаја на локалним телевизијама Општине Ковачица ,ТВ Стара Пазова и ТВ Петровац, ученици којима предајем у Ковачици и Падини су имали за задатак да све своје радове, предлоге и одговоре као и недоумице у вези задатка шаљу на вибер групу и гугл учионицу.
Један део овог часа који сам снимао на РТВ ОПШТИНА КОВАЧИЦА је дат горе у делу намељеном за видео а цео снимак видеа можете погледати на следећем линковима: https://youtu.be/r7nfhvZEL5g
https://youtu.be/PZTdMooCh9o


Платформе и опрема

Вибер група, gmail, Google Classroom


Дигитални алати

Вибер група, gmail, Google Classroom
За припрему сам користио видео запис са YouTube-a, као и ППТ презентацију за понављање основних еколошких појмова.


Литература

Уџбеник биологије за шести разред, издавачка кућа Логос, аутори Др Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски, Београд 2019.


Самопроцена часа

Самопроцену вршим након сваког часа на основу резултата који ученици постижу на тестовима које постављам на гугл учионици. Резултати на тестовима у школи као и такмичењима на којима су ученици постигли запажене резултате већ и на Републичком нивоу, су један од показатеља мог напорног али надам се и успешног десетогодишњег рада у просвети.


Оцена ученика

Ученици су након одгледаног видеа на телевизији слали позитивне коментаре на вибер групу. Такође неки су имали и интересантне предлоге како да наставу учиним још интересантнијом, а њихове предлоге увек радо прихватам. Све задатке су вредно урадили и слали на линк за ученичке радове, који сам поставио на гугл учионици.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Школа је омогућила све материјално техничке услове да се сними видео и реализује овај вид наставе на даљину.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност: наставник има више времена за осмишљавње оваквог вида наставе, пружа му могућност за осавремењавањем наставе.
Потешкоће: не постоји директна комуникација наставника са ученицима и није могуће прилагодити наставу у потпуности потребама ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Предност у реализацији овакве наставе на даљину је да омогућава да ученицима да користе различите изворе информација приликом учења.
Потешкоће: не постоји директна комуникација ученика са наставником и није могуће прилагодити наставу у потпуности потребама ученика а њихове радове често раде уместо њих најчешће родитељи тако да код неких резултати које постижу нису често најпоузданији. Такође немају сви ученици као ни наставници истих технолошких могућности и знања у раду на рачунару.


Коментар

Похвалио бих Вас још једном на овако лепој идеји којом омогућавате да у овако тешким временима нађемо начин како да заједно помогнемо ученицима да савладају градиво на што лакши начин а да пребродимо кризу и заборавимо кратко на вирусе који нам свакодневно одузимају на десетине живота.
Све најбоље Вам желим и пуно среће у раду.