• ЈПД

#147: Мој наставник као супер јутјубер!

Опште информације

 • Наставник:
  Милорад Страњанац
 • Назив школе:
  Светозар Марковић Тоза, Нови Сад
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  VI-1,2,3,8,9, VIII-3
 • Број ђака:
  140 ученика шестог и 28 ученика осмог разреда
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Мој наставник као супер јутјубер.pptx

Корисни линкови

https://youtu.be/J2Gxb82Pbng
https://youtu.be/GuOYd2kRSBM


Циљ и исходи наставе

Шести разред: Ученик самостално решава једноставне облике једначина са множењем и дељењем рационалних бројева.
Осми разред: Ученик препознаје појам линеарне једначине са две непознате, појам система две линерне једначине са две непознате. Ученик уме да провери решења система једначина.


Детаљан опис

У уводном делу часа, наставник је извршио контролу опреме за извођење наставе, као и контролу присуства ученика часу. После уводног поздрава, наставник представља нову наставну тему и јединицу (осми разред), односно ученике упознаје са садржином часа на ком ће вежбати већ обрађено градиво (шести разред). Наставник предаје, ради задатке, а ученици коментаришу резултате и јасност градива кроз опцију за дописивање (повратна информација). Ученицима се допада овакав начин комуникације, а уз честе шале и опуштену ситуацију добро усвајају градиво. Домаћи задатак који ученици имају, саопштава се на крају часа или се слика на вибер групу, на коју ученици враћају усликане урађене задатке. За вид додатне комуникације на вибер групи, наставник се одлучио због једноставности и распрострањености овог вида комуникације.


Платформе и опрема

Настава је реализована преко stream-a на Youtube каналу наставника и то у реалном времену или путем снимка. Потребан ИКТ за извођење наставе; рачунар са камером, стабилна интернет конекција (download: 83.72 Mbps, upload: 24.48 Mbps), табла (зелена или бела).


Дигитални алати

Директна повратна информација од ученика омогућена кроз chat опцију на Youtube-y и Viber групу. Такође, Viber група је коришћена за формативно праћење рада ученика преко домаћих задатака.


Литература

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић: Математика - збирка задатака за шести разред основне школе, Креативни центар, 2019
Синиша Јешић, Наташа Бабачев, Драгица Мишић: Математика - уџбеник за 8. разред основне школе, Герундијум, 2010


Самопроцена часа

Самопроцена часа на овом начину рада је врло једноставна, наставник у сваком случају као и ученици може поново да погледа снимак stream-а.


Оцена ученика

Током трајања наставе на даљину спроведена је анкета од стране педагошко-психолошке службе школе о самој настави, где су у коментарима ученици остављали позитивне утиске о изведеној настави математике.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

На почетку наставе на даљину, часови су снимани у школи, где сам имао сву подршку управе у смислу учионице најближе медијатеци због интернет сигнала, као и потребне алате за рад.


Предности и потешкоће за наставнике

-Директна повратна информација омогућена кроз chat опцију на Youtube-y и Viber групу
-Формативно праћење рада ученика преко домаћих задатака које ученици шаљу наставнику преко Viber групе
-Могућност враћања садржаја, као и накнадног прегледа
-Није потребно инсталирати било какву апликацију да би се настава пратила


Предности и потешкоће за ученике

-Ученици слушају свог наставника (познат начин рада)
-Ученици се са лакоћом прилагођавају овој врсти наставе (техника им није страна)
-Могућност враћања садржаја, као и накнадног прегледа
-Није потребно инсталирати било какву апликацију да би се настава пратила