• ЈПД

#149: Утврђивање градива о придевским заменицама

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Миљковић
 • Назив школе:
  Радоје Домановић, Бошњаце
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Лебане
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  VI 2
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Утврђивање знања о придевским заменицама.
Ученици треба на крају часа да савладају следеће: да одреде врсту придевских заменица; да схвате и одреде службу придевских заменица у реченици; да промене придевске заменице по падежима.


Детаљан опис


Активности наставника:

- усмерава ученике ка одређеном линку за утврђивање градива;
- упићује ученике на истраживачко учење путем интернета;
- даје ученицима јасна упутства за решавање задатака;

Активности ученика:

- ученици су заинтересовани за истраживачко учење;
- утврђују знање о придевским заменицама пратећи задату презентацију;
- активно учествују у решавању задатака на часу.

Уводни део часа (10 минута).

Ученици су имали задатак да обнове градиво о придевским заменицама у чему им је помогла и презентација према којој им је прослеђен линк https://prezi.com/p/-03wlm5-8x3t/?present=1.

Главни део часа (30минута)
У главном делу часа имамо три вежбања:
1. препознавање врсте придевских заменица;
2. Израда судоку укрштенице о врстама придевских заменица;
3. Одређивање коју слижбу речи у реченици врше придевске заменице.

Такође као забавни део ученици раде квиз у ППТ презентацији како би проверили своје знање о придевским заменицама.

Завршни део часа (5 минута)

За домаћи задатак написати занимљиву песмицу о придевским заменицама.


Платформе и опрема

WhatsApp, Gmail-платформа


Дигитални алати

Prezi, ППТ презентације


Литература

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ
1. Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српског језика за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, С речи на дела, Граматика за шести разред основне школе, Бигз школство, Београд, 2019.


Оцена ученика

Ученици су путем WhatsApp мреже слали утиске да су им се ППТ презентације допале. Посебно квиз и судоку укрштеница.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је та што сав материјал за учење чинимо доступним ученицима. Олакшавамо им претрагу и чинимо учење занимљивим. Такође, наставници праве своју базу радова и могу их проследити ученицима када год је потребно .


Предности и потешкоће за ученике

Ученицима је учење на даљину кроз видео презентације, квизове и слично занимљиво. Уче забављајући се. Такође већину материјала могу преузети са интернета и направити своју базу која ће им користиту приликом учења.

Потешкоћа има због интернет конекције. Често су им мреже у прекиду


Коментар

Желела бих да проследим ППТ презентације које сам користила на часу. Квиз о придевским заменицама као и презентацију у оквиру које су задаци за вежбање који су већ наведени у опис часа.