• ЈПД

#151: Отисци гена или околине

Опште информације

 • Наставник:
  Биљана Ускоковић Брковић
 • Назив школе:
  Милица Павловић, Чачак
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Чачак
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
  6/4 и 6/5
 • Број ђака:
  52
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуалан и групни

Презентација

Наслеђивање и еволуција _ Sutori.pdf

Корисни линкови

- подсећање (5.разред) - интерактивна презентација: https://www.menti.com/e8e5y7cfkg
- интерактивна лекција (6.разред): https://www.sutori.com/story/nasliedjivanjie-i-ievol
- игрица Wordwall: https://wordwall.net/resource/1146671
- онлајн квиз QuickKey
- https://bioteme.wordpress.com/


Циљ и исходи наставе

*Циљ - систематизација стечених знања ученика из области Наслеђивање и еволуција.
*Исходи - ученик ће бити у стању да:
- усвоји знања о улози гена;
- научи разлике између полног и бесполног размножавања;
- разуме на који начин се преносе особине с родитеља на потомке;
- уочава варијабилност организама унутар једне врсте;
- разликује наследне особине и особине које су резултат деловања средине;
- усвоји знања о механизмима деловања природне и вештачке селекц


Детаљан опис

*Увод - Ученици имају своју е-учионицу у којој је наставник објавио материјал са линком ка мултимедијалној презентацији, која је подсетник на знање из 5.разреда. Презентација омогућава постављање питања ученика и одговоре наставника: https://www.menti.com/e8e5y7cfkg
*Разрада - Подсећањем на начин рада обрнуте учионице и објава друге интерактивне презентације из градива које још нису учили. Овде су омогућена питања ученика, међусобна комуникација, кратка квиз-питања и истраживање, након разраде делова садржаја: https://www.sutori.com/story/nasliedjivanjie-i-ievol
Након одређеног времена, наставник у е-учионици објављује линк ка игрици Бушење балона која је изазвала одушевљење од стране ученика: https://wordwall.net/resource/1146671
Када су се сабрали утисци, ученици су приступили изради онлајн квиза, преко алата QuickKey, добијањем шифре и кода од наставника.
*Закључак: Постепеним увођењем ученика у прилично сложене и захтевне садржаје из генетике, бирањем различитих, али и занимљивих техника и метода, постигнут је добар начин да се одржи пажња. Резултат успешности квиза за проверу знања је око 71%.
Оно што је било најлепше током реализације ових активности, од обраде до систематизације, јесу различите могућности које их воде ка учењу, али и забавни, некада и такмичарски моменти који их чине будним.


Платформе и опрема

- Гугл-учионица - родитељски налози са корисничким именом ученика;
- лично креирани садржаји у картици Материјали на блогу за ученике: https://bioteme.wordpress.com/
- лаптоп и паметни телефон.


Дигитални алати

- https://www.mentimeter.com/ - активно учешће ученика током обраде или понављања лекције; сазнајемо шта ученици мисле о теми и да ли су разумели излагање.
- https://www.sutori.com/ - прегледна временска оса, остварује се сарадња међу ученицима и самостално вежбање.
- https://wordwall.net/ - учење уз игру.
- https://validatedlearning.co/teachers/ - брзо креирање, постављање и оцењивање квиза.


Литература

– Бошковић, Д. (2019). Биологија – уџбеник за 6. разред основне школе, Београд: БИГЗ школство;
– Е-уџбеник. Београд: БИГЗ школство;
– https://www.khanacademy.org/science/biology


Самопроцена часа

Коришћењем Инструмента за самовредновање наставника (ЗУОВ), стичем утисак да су задаци за ученике били прилагођени њиховом узрасту, предзнању и различитом темпу рада међу њима, с обзиром на дате временске оквире за различите активности. Ученици су редовно добијали повратне информације, такође, могли су током учења да међусобно размењују сазнања. Њихова активност је ипак најбољи показатељ.


Оцена ученика

За класичну евалуацију нисмо имали времена. Коментари ученика у е-учионици су прилично добри за ову, ипак тешку област, и то ме радује, јер када нису задовољни - нема ни коментара.
... игрица је добра за брзо размишљање и реаговање
... могу да доделим *срце ако ми се допада материјал
... добро је што не мора увек наставница да даје одговоре, могу и ја, понекад када знам
... супер је
...


Опис подршке

Углавном сам претраживала могућности и откривала шта све могу да користим. На свом блогу сам објавила и корисне садржаје за е-наставу до којих сам дошла: примери алата за учење на даљину (ЗУОВ), дигитални алати за интерактивну наставу и учење на даљину (UNICEF), ОКЦ - онлајн семинари...


Предности и потешкоће за наставнике

Предности - прилично времена користим за припрему примереног материјала, а да не журим; не морам да размишљам о оцењивању (то ми увек, у реалном времену, тешко пада); имам више времена да сагледам појединачни рад и да утичем на мотивацију ученика, чак и више комуницирам са ученицима који су прилично ћутљиви у школи; у е-учионици лако уочавам исправан став, одговорност, посвећеност ученика али и лењост.
Потешкоће - немам јасну перцепцију колико су заиста разумели градиво.


Предности и потешкоће за ученике

Предности - чини се да данашње генерације лакше комуницирају виртуелно него уживо.
Потешкоће - пре ће бити недостатак, то што су раздвојени и што је ограничена њихова социјална сфера; деца која немају своје телефоне и чекају родитеље да дођу с посла како би одговорила на задатак, имају осећај нелагодности због тога.

*Показало се да су међу најактивнијим ученицима у е-учионицама, они који имају слабија постигнућа у школи. Зашто је то тако, вреди проучити.


Коментар

Искуство више како боље упознати ученике, али и рад са мање стреса; за давање оцена нисам сигирна.