• ЈПД

#158: Један дах за плаву крв - илузија и/или истина

Опште информације

 • Наставник:
  Биљана Ускоковић Брковић
 • Назив школе:
  Милица Павловић, Чачак
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Чачак
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
  7/4, 7/5 и 7/6
 • Број ђака:
  83
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуалан, групни и индивидуализован

Циљ и исходи наставе

*Циљ - стицање знања о системима органа за дисање и циркулацију, и упознавање са актуелном пандемијом.
* Ученик познаје основну организацију органа у којима се дешавају животни процеси.
*Препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа, основне симптоме инфекције и зна када мора да се обрати лекару.
*Зна да примени мере заштите и препозна ризично понашање у тренутној пандемијској ситуацији.


Детаљан опис

*Увод - Као одговор на тренутну ситуацију, а на предлог бивших ученика а сада студената Медицине и Ветерине, реализован је видео-састанак, преко платформе Зум, на коме је присуствовало 42 ученика. Разговор најбоље ублажава сва стресна стања којима су ученици изложени током пандемије COVID-19. Снимак презентовања наших студената је без дела разговора са ученицима, због заштите њихових података.
*Разрада - Ученицима се преко е-учионице, дели материјал, у одговарајућим временским интервалима. Прве седмице се поставља тагована слика Систем органа за дисање и интерактивна презентација Дисање, следеће седмице тагована слика Срце и крвоток и интерактивна презентација Крв и лимфа.
Ученици су добили јединствен код за приступ веб-страницама www.menti.com, где реагују, постављају питања и дају одговоре, а наставник добија резултате аутоматски, у реалном времену, као и ученици.
Резиме примењеног знања, који је уједно и начин вежбања, остварује се применом квиза у веб-алату Topgrade: https://topgradeapp.com/playQuiz/sistem-organa-za-disa-e-i-krvotok.
*Закључак - Атмосфера поновног сусрета ученика на видео-састанку, је најјача карика за овај узраст ученика и њихово пубертетско доба у ванредном стању.
С обзиром да им се деле наставни садржаји који су пажљиво креирани и далеко од рутинских задатака, уз жељу наставника да привуче пажњу свих ученика, њихове активности су прилично реализоване и бројне. Посебно су креирани задаци за ученика по ИОП-1, а заједно дискутују и прате сви.


Платформе и опрема

- Гугл-учионица за седмаке;
- Zoom - апликација
- веб-алати: Thinglink, Mentimeter, Topgrade
- Јутјуб
- опрема: лаптоп и паметни телефон


Дигитални алати

- за израду креативних интерактивних презентација (ученици могу међусобно да постављају питања, уређују одговоре и остављају утиске на постављен материјал, док наставник прати дијалог), користим https://www.mentimeter.com/
- за анатомско-физиолошки приказ система органа, незаменљива тагована слика, https://www.thinglink.com/
- за виртуелни састанак, https://us04web.zoom.us/
- за квиз, Topgrade


Литература

* уџбеник за 7.разред ОШ, Биологија 7, група аутора, Нови Логос, 2011.
* важећи уџбеници осталих издавача
* стручна литература из обаласти анатомије и физиологије човека
* примери алата за учење на даљину: https://zuov.gov.rs/alati/
* ОКЦ - онлајн семинари


Самопроцена часа

Нисам радила посебну самопроцену. На основу коментара ученика и њиховог приличног ангажовања, стичем утисак да је настава Биологије на даљину, другачија и разноврснија.


Оцена ученика

На основу исказа родитеља и педагога школе, који су пратили активности, реакције код ученика су такве да поједине задатке нису радили јер се то од њих очекује, већ су желели сами да их истраже. Шта им је сметало, то ћемо тек да откривамо.


Опис подршке

Истраживала сам различите могућности и примену алата за учење на даљину, захваљујући објављеним чланцима и семинарима ЗУОВ и ОКЦ.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност: имам довољно времена да урадим квалитетан материјал за ученике, и боље упознајем своје ученике.
Потешкоће: не осећам потешкоћу у раду на даљину, сматрам да овакав начин учења може добро да се комбинује са реалном наставом у школи; нисам за искључиви приступ онлајн настави, јер нисам у стању да реално сагледам квалитет знања и разумевања чињеница, а и недостају ми моји ђаци.


Предности и потешкоће за ученике

Предност за ђаке јесте њихова добра припремљеност за дигитализацију.
Потешкоће су уколико немају могућност приступа онлајн настави, без родитељског телефона (што се у овом узрасту ретко среће), и што ни сами нису сигурни у стечена знања.
Недостатак социјалних контаката њима ипак најтеже пада.


Коментар

Онлајн настава ми омогућава да прикажем ученицима занимљиву биологију, растерећену крутих научних стега али и да креирам забавне активности које их уводе у стварно, научно виђење света. И даље не знам колико сам успела, тј, колико и како су моји ученици доживели виртуелну науку са мном.
(*Наслов упућује на оптичку илузију, јер вене које су ближе површини коже емитују више плаве светлости и врло мало црвене, и имају мањак кисеоника)