• ЈПД

#160: Реализација шестонедељног пројекта ЧИТАЊЕМ ГРАДИМО ЛЕПШИ СВЕТ

Опште информације

 • Наставник:
  Радован Павловић
 • Назив школе:
  Алекса Дејовић, Севојно
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Севојно
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  комбиновано одељење 3. и 4. разреда
 • Број ђака:
  14
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  рад у пару

Циљ и исходи наставе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА:
- подстицање лепог говорништва/изражајног читања,
- развијање читалачке свести и неговање читалаче културе.
- приближавање књиге/читања као пермананта у афирмацији читалачке културе и
уметности.
ИСХОДИ:
- одговоран приступ читању и учењу
- уме да правилно артикулише гласове и лепо казује
- уме да правилно естетски процењује и гаји уметнички поглед на стварност
- негује читалачке навике пожељне за учење и културно-уметничко деловање


Детаљан опис

У пројекат је укључено 14 ученика комбинованог одељења (10 ученика IV разреда и 4 ученика III разреда). План пројекта се са стоји из неколико етапа, а његова реализација планирана је пет недеља (од 6. 4. до 15. 5. 2020. )
Бирали смо збирку кратких уметничких бајки за децу „Мачка звана миш“, Андреја Сен-Сењкова, коју смо на креативан начин промовишемо и тиме подстичемо читаоце/слушаоце да је читање књига магија, да је читање портал преко кога се улази у чаробан свет - нарочито у ситуацијама када из куће не можемо никуда. А књигом можемо.
Етапе пројекта:
1. Избор бајки за читање
2. Писање рецензије за књигу „Мачка звана Миш“ (током пројекта)
Циљ рецензије је је да подсети на добре стране читања, да се деца/млади упознају са чарима књиге, јер књиге воле децу.
https://kredablog.blogspot.com/p/blog-page_13.html
3. Упознавање са текстовима и вежбе читања (импостација гласа, дикција, пауза, градација, емотивни набој, темпо читања...).
4. Комбинација музике и слике - монтажа видео приче
5. Ликовна и литерарна диензија бајки
Стваралачки рад – Осмишљавамо своју бајку
- Писање кратког пригодног говора за промоцију књиге
- Писање репортаже са догађаја административним стилом (ова етапа се реализује на самом; израда плаката на задату причу - илустрација књиге
Завршница пројекта је видео-прича или дигитална изложба радова.


Платформе и опрема

платформа за учење Genialy, и учитељски блог „Кредарт”,
Допринос наставничкој мрежи током пандемије
https://view.genial.ly/5e872014d0f86b0d967aaa67/presentation-untitled-genially?

fbclid=IwAR1UY2Kb-aVpi5YTllw-QSV_CZMG9zXaqQiI-aOD5Vq2H8tBEMCxG0zzWG0


Дигитални алати

Коришћени програми за обраду видео-приче су:
FilmoraGo - алат за уређивање видеа,
Video Slide Show - алат аз уређивање слика и видеа
Add Music to Voice - алат за уређивање гласа и узике


Литература

Коришћена литерата: Садржаји са ОКЦ семинара “Дигиталне бајке и приче“, књига „Мачка зввана Миш“ и остале бајке. Корелација: ликовна култура, музичка култура


Самопроцена часа

Самопроцена часа још није извршена јер пројекат још увек траје, али судећи по порукама које добијам од ученика, њихових родитеља, али и колега, су одличне.


Оцена ученика

Ученициа су ове активности представљене као свакодневница у којој учествују, али оцењивање ће бити ускоро преко Зоом -апликације. Досадашње поруке су одличне што се може видети у видеу
https://youtu.be/Vbqie5URv7o


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Поред колега, родитељи су пружили највећу подршку. И они сами су изненађени видео-причама и целом повезаношћу више предмета. Видео прича самапо себи је магије - говор ученика који прате слика и звук.


Предности и потешкоће за наставнике

Тешкоће приликом реализације је та што приликом рада на даљину не могу да има утициј који бих имао у учионици. Наприер у учионици би подстицај био већи, а ли сада када раде у од куће дешава се да се рад у предвиђеној недељи пролонгира, те предвиђене активности могу прећи у наредну недељу.


Предности и потешкоће за ученике

Вежбе читања не представљају већи проблем, али сниамње представља, јер је трема присутнија, страх од грешке је већи. Дешавају се ситуације када су морали више пута да снимају, што уме да буде напорно.


Коментар

Настава на даљину је за све нас нешто ново, но самим тим и изазов, како за наставнике, тако и за ученике. Отворила нам је неке нове могућности, сагледавања наставне ситуације, учесталије коришћења ИКТ-а... Наш задатак је да и у овим необичним условима одржимо континуитет рада ученика, да им наставни материјал представмо на занимљив и креативан начин. Користећи нове платформе и нове алате. Ученици, у овој новонасталој ситуацији радо користе ИКТ, а резуклтат је креативно учење.
Школа није побегла, само је мало „заспала“, али ми нисмо - ни ђаци, ни учитељи. Осмишљавамо нове материјале, правимо креативне приче, учимо да на другачији начин можемо остварити резултате, а све то уобличити једном етичком и естетском димензијом - једном видео-причом, јер магија је заиста у нашим рукама.