• ЈПД

#163: Пројектном наставом интегративног типа обележили смо Светски дан књиге

Опште информације

 • Наставник:
  Бојана Меловић
 • Назив школе:
  Живко Љујић, Нова Варош
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нова Варош
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Физичко васпитање, Техника и технологија
 • Одељење:
  5/1
 • Број ђака:
  21
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  индивидуални, групни, рад у пару, фронтални...

Циљ и исходи наставе

Циљ наставног дана је доказати или оповргнути тезу са претходног часа да књиге могу поново бити у моди, а и упознати значај књиге као ресурса у процесу стицања знања. Сарадња и преузимање различитих улога у групи у непредвиђеним околностима (учење на даљину).
* исходи за сва три предмета не могу овде да стану, па вас молимо да нам омогућите накнадно достављање целокупних исхода.


Детаљан опис

Мотивација: 1. мотив. писмо библиотекарке да свако одељење посебно обележи Дан књиге са упутом на сајт школе и фб-страницу где су сведочанства обележавања овог дана претходних година. 2. дискусија са претходног часа поводом наслова песме: могу ли књиге опет бити у моди
Ток: Поздравно обраћање наставника путем скајпа са најавом активности за Дан књиге.Физ.васпитање:
- избројати све књиге у свом дому, поделити са бројем чланова своје породице (корелација са математиком која због пробног пријемног није могла да се прикључи)= толико вежби урадити са датог видео снимка примера вежби. Избор вежбе са књигом је на вољи самог ученика. Могу радити и породично. Поновити сваку вежбу више пута. Завршни-слање фотографија или снимка и рад е- постера
Српски ј. и књ.: упутства за групни рад и индивидуални. Подела на већ оформљене групе и давање упутстава. Једна талентована ученица не ради групно, већ ради самостално песму о књизи (прилог вимео снимак, горе)
Техника и технологија-Шта све можеш од књиге и папира? рад у пару, материјал: стари папир и књига (прилог вимео снимак горе)
Увезаним садржајем ова три предмета ученици су могли на крају да дају одговор на питање с почетка: Књиге могу поново бити у моди! Радом смо то доказали!
Домаћи задатак: До краја дана на друштвеним мрежама оставити (симболично) 4.реченицу са 23. стране прве књиге коју узмете у руке. Три реченице са највише лајкова библиотека награђује књигом по истеку ванредног стања.


Платформе и опрема

Гугл-учионица, мејл, вибер и вотсап група, скајп- обавештења,сарадња, коеелација, помоћ...


Дигитални алати

Рhoto editor, Animoto, Polish-snimci i fotografije, dorađivanje i pravljenje prezentacija,Facebook, Instagram- za nagradnu igru, Pouwer point


Литература

-Пројектна настава у ИКТ окружењу, М.иН. Вилотијевић, Д.Мандић, Учитељски факултет, Београд, 2018.
- Уџбеници
- Час за углед 2 и 3, Едука, Београд, 2017.
Методика кретаивне наставе, С. Маринковић, Креативни центар, Београд, 2000.


Самопроцена часа

1. Анкета ученика о изведеној настави на гугл-учионици (прилог у орезентацији)
2. Самоевалуација у припремама наставника
3. Мишљења родитеља у групи
4. Мишљење педагога
5. Коментари на мрежама


Оцена ученика

гугл-учионица-анкета (прилог у презентацији), коментари и радна атмосфера током дана


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Школу смо одабрали као најшири појам за: директора, педагога ( начин реализације, посршка ученицима) библиотекарку (мотивационо писмо и награде), родитеље ( помоћ у раду и праћење), наставницу математике ( подршка формулом),али и старије ученике који су несебично помагали у информатичком знању.


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоће: - немогућност представљања свих специфичности дана овим путем, видео снимци су делић рада
- ванредна ситуација ( немогућнист доставе материјала за технику и технологију, немогућност доделе награде...)
- дежурство наставнице математике на пробном пријемном због чега није могла да учествује адекватно у пројекту.
предности: ангажованост на оваквој иновационој настави у новонасталим околностима


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоћа: узрасни ниво петог разреда није прикладан за сложеније апликације и сналажење у дигитализацији напрасно,па смо користили основне апликације у којима смо успели да остваримо исходе и циљеве
Предности: Занимљивост оваквог интегративног начина рада на једном задатку ученике чини полетнијим и орнијим за рад.


Коментар

Nамеравамо по повратку у клупе направити изложбу и презентацију радова и вежби са овога дана, а приликом додела књига за награду.
Mолимо вас да нам омогућите да доставимо исходе и сагласности посебно, јер овде нисмо имали простора.