• ЈПД

#166: Формуле у Excel-у – сараднички рад на документу у облаку у току видео састанка преко Zoom-a

Опште информације

 • Наставник:
  Славица Делић Марковић
 • Назив школе:
  Медицинска школа Др Миша Пантић, Ваљево
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ваљево
 • Предмет:
  Рачунарство и информатика
 • Одељење:
  I-5
 • Број ђака:
  25
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Групни и индивидуални

Презентација

Prezentacija za konkurs SDM.pdf

YouTube

Корисни линкови

Линк ка снимку целог часа: https://drive.google.com/open?id=1uGbTDAFFJQIrE0YPlU4EWolIdaZ-fh3M
Линк ка презентацији у .ppsx формату, за преузимање: https://drive.google.com/open?id=1z6g7rqjfyPiIvLet9WnaebXJAk5ynLLl
Линк ка документу : https://1drv.ms/x/s!Ap8IKqYmAZYTgcEL9UldaXXHwZSgqQ?e=cJ7BqK


Циљ и исходи наставе

Циљ часа – да ученици науче како се ради са формулама у програму за табеларне прорачуне.
Исходи часа -- ученици ће знати како да уносе формуле у ћелију или формула бар, како да их копирају, научиће релативно референцирање и видеће како се вредност израза мења у зависности од измене вредности променљивих које учествују у изразу.


Детаљан опис

Детаљан опис часа
Увод - Час је започео Zoom видео састанком. У првих 5 минута ученици се на чету пријављују да су присутни. У уводном делу су ученци упознати са темом часа и са начином рада. На чет им је копиран линк подељеног excel фајла са OneDrive-а који ће се користити за сараднички рад.

Централни део – Наставник прво, уз дељење екрана, објашњава које су то основне формуле и који се знаци (оператори) користе за одређене математичке операције, као и које се евентуалне поруке о грешкама могу појавити и шта оне значе. То све показујући и пратећи скрипту која је ученицима послата раније.
У наставку се, уз дељење екрана, на дељеном документу демонстрира попуњавање вредности за x, y и z, а затим и како се уноси формула за израчунавање збира x+y.
То је довољно да се ученици могу укључити у рад. Сада они настављају рад на том excel фајлу и попуњавају даље шта треба.

Закључак – час је текао како је и планирано и одређени број ученика је био веома активно укључен у рад. Неки су, на жалост, имали и одређених техничких проблема.


Платформе и опрема

Zoom, OneDrive, Office online – MS Office Excel, рачунар, камера, микрофон, интернет


Дигитални алати

Google анкета – за анкетирање ученика


Литература

Скрипта, интернет ...


Оцена ученика

Ученици су углавном задовољни, све су оценили са врло добар или одличан, тако да ми се чини да сам од нјих добила јаку четворку! :)
Комплетна анкета се може видети и преузети са линка:
https://drive.google.com/open?id=1_WNbyHUg_sL6QpJxTpLBuoIxABFynSCn


Опис подршке

Подршку сам имала највише од ученика, а касније и од родитеља.


Предности и потешкоће за наставнике

За предмет који предајем, а то је рачунарство и информатика, предности су многобројне. Мада је потребно много више времена за припрему оваквог вида наставе, а потешкоће могу бити техничке природе, углавном код ученика који немају све што је потребно за реализацију онлајн наставе.


Предности и потешкоће за ученике

Предности су што им је овакав начин рада занимљивији и радо се укључују у рад и сарађују, а проблеми су, као што сам већ рекла, техничке природе: поједини немају рачунар или немају интернет конекцију (али то је заиста мали број ученика).