• ЈПД

#168: Час обраде новог градива, наставна јединица је прелажење и пролажење топлоте на РТС планети.

Опште информације

 • Наставник:
  Снежана Малишић
 • Назив школе:
  Техноарт Београд - школа за машинство и уметничке занате, Београд (Звездара)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Звездара
 • Предмет:
  Термодинамика
 • Одељење:
  31 и 32
 • Број ђака:
  49
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Пројектна настава

Презентација

Термодинамика I.pptx

Корисни линкови

https://rtsplaneta.rs/video/show/1436610/

 


Циљ и исходи наставе

Циљ сваког мог часа јесте да свако дете - ученик, после мог предавања разуме основне појмове, уме да их препозна и дугорочно задржи у својој меморији. То радим тако што деци објашњавам све кроз свакодневне примере у животу, које чим виде умеју да повежу са мојојм наставом и оним што сам им предавала. Дакле исход је примена знања стеченог на часу у реалном животу.
Главна мотивација ми је да кроз ту примену знања деца - ученици, на тај начин виде и друге предмете у мом предмету, и да то препознају


Детаљан опис

Час је осмишљен као обрада новог градива на тему прелажење и пролажење топлоте.
Начин остваривања наставе је пројектна настава и фронтална настава.
Циљ часа је на крају часа ученици могу самостално да ми објасните шта је то ПРОВОЂЕЊЕ ТОПЛОТЕ, његову основну формулу и да ми на примеру из реалног живота дају пример ПРОВОЂЕЊА ТОПЛОТЕ. На исти начин ће моћи да ми објасне појмове везане за ПРЕЛАЖЕЊЕ ТОПЛОТЕ и да ми дају пример из реалног живота. Знаће и да одговоре на питање који су то добри а који лоши проводници.
Настава се одвија путем презентације коју сам направила.
Наставник објашњава деци нове појмове, њихов смисао и даје им примере. Труди се да деца могу да разумеју и да науче. Наставник повезује свој предмет са другим предметима и објашњава деци смисао сваког појма, формуле и дефиниције, као и његову примену.


Платформе и опрема

РТС планета


Дигитални алати

Користила сам презентацију коју сам сама написала.


Литература

Слика на слајду 2 преузета са https://kluszeljka.weebly.com/koli269ina-toplote.html
Слика на слајду 6 преузета са https://kovanjeduborez.wordpress.com/2012/12/03/rucno-pravljeni-no/
Слика на слајду 7 преузета са principles-of-thermal-insulation-heat-transfer-via-conduction-convection-and-radiation.html
Слика на слајду 8 преузета са https://www.cdm.me/tehno-nauka/kosmos/sunce-mijenja-oblik-niko-ne-


Самопроцена часа

Замолила сам колегинице и колеге са којима предајем, да погледају мој час. Они су иначе иста струка као и ја и предају у мојој школи. На наговор колега сам се и пријавила на конкурс.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Подршку сам добила од школе у којиј радим као и од колега. Школа ме је подржала у намери да остварим овај тип наставе а колеге су ми помогле у процени и евалуацији часа.
Имала сам сјајну подршку, и без ње ништа не бих могла.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су бројне, од матријала, снимака, итд.
Мана је само једна, која је за наставника највећа. Нема ученика у учионици. Настава је жив организам, а ђаци су његов пулс, без њих, наставник нема темпо.


Предности и потешкоће за ученике

Исто као за наставника, потребна је жива реч.


Коментар

Мислим да је ово сјајан начин за промоцију знања и мотивацију наставника.