• ЈПД

#170: Ученици указују на најчешће правописне грешке својих вршњака у онлајн комуникацији

Опште информације

 • Наставник:
  Саша Чорболоковић
 • Назив школе:
  3. октобар, Бор
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Бор
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  VII-3
 • Број ђака:
  25
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Оспособљавање ученика за критичку процену правописне правилности и функционалну примену правописних правила у онлајн комуникацији.
Ученик ће бити у стању да: препозна најчешће правописне грешке; доследно примењује правописну норму; разуме и примењује правила дигиталног правописа; користи дигиталне алате за сарадњу и дељење материјала (Google classroom, Google drive), прављење сарадничког видеа (CamStudio, Movie Maker), електронско анкетирање (Google forms) и проверу знања (Quizizz).


Детаљан опис

1. Отварање пројекта
а) Упознаје ученике са пројектом у Гугл учионици. Пита ученике да размисле о називу пројекта. Предлаже ученицима да се сами поделе на групе (он им предлаже капитене). Усмерава их да пронађу и забележе грешке одређене правописне области (1 група – 1 правописна област). Упућује их на правописна правила. Пре рада саветује да свака група направи скицу рада (сценарио) и да тачно поделе задужења сваком члану.
б)Читају обавештење у Гугл учионици на стриму, питају шта им је нејасно. Предлажу назив пројекта.Предлажу чланове своје групе. Договарају се преко Вајбера, Скајпа о начину стварања сарадничког видеа.
2. Рад на пројекту
а) Одговара на питања ученика. Усмерава њихов рад. Чита скице радова, даје предлоге за њихово побољшање. Анализира сваки видео и саопштава шта би се могло још дорадити.
б)Трагају за грешкама, проналазе и издвајају правила. Пишу скицу, а касније и цели сценарио. Шаљу наставнику свој предлог. Снимају сараднички видео (свако свој део, а онда капитен све то обједињује).
3. Представљање резултата
а) Све радове у договорено време поставља и заједно са ученицима у Гугл учионици организује кратку дискусију. Води и прати ток дискусије. Гледају радове.Постављају коментаре. Питају шта им је нејасно.
4.Евалуација
а) Прави Гугл упитник и квиз знања у Квизису за ученике (самоеволуација и евалуација).
б)Решавају Гугл упитник и тако процењују свој рад, пројекат и сарадњу између чланова сваке екипе. Решавају квиз знања (тестирају


Платформе и опрема

Гугл учионица, паметни мобилни телефони и лаптопови.


Дигитални алати

Коришћено је више дигиталних алата за сарадњу и дељење материјала ( Google drive), прављење сарадничког видеа (CamStudio, Movie Maker), електронско анкетирање (Google forms) и проверу знања (Quizizz).


Литература

Весна Ломпар, Јелица Живановић, Наташа Кљајић, Марија Марковић, Биљана Никић, Саша Чорболоковић, Квизови у настави српског језика и књижевности, Клет,2017.
Данијела Шћепановић, Даница Лечић Цветковић, Филип Марић, Пилот пројекат ,,2000 дигиталних учионица“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2019.


Самопроцена часа

Самопроцену часа урадио сам на основу резултата квиза и поређењем са постављеним исходима. Ученици су постављали и кратке коментаре о питањима у квизу, као и о квизу у целини.

КВИЗИС: https://quizizz.com/admin/quiz/5eaf1590a9b26e001cf56886/-


Оцена ученика

Евалуација: https://forms.gle/YgefHqevBuYgMhGY7


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Наставници прилагођавају свој рад дигиталном окружењу, тј. интегришу технологију у свој рад. Остварују партнерски однос са ученицима. Постају ментори који дају упутства, подстичу ученике да креирају садржаје и да функционално користе различите алате.
Традиционална писменост се повезује са дигиталном. Потешкоћа је лоша интернет конекција и различито предзање.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици уче и стичу неопходне дигиталне компетенције, развијају критичко мишљење, креативни су. Оспособљавају се да знање примењују, да многе дигиталне алате користе за учење, а не само за забаву и разоноду. Виде употребну вредност стеченог знања. Највећи недостатак који су и ученици у анкети навели је разговор уживо. Физичко присуство и рад на једном месту (,,код неког) и заједничка анализа и одлуке је нешто што би им олакшао рад.


Коментар

Дигитално окружење се користи за вршњачко и сарадничко учење. Учење на грешкама треба да освести и оспособи ученике за критички однос, тј. преиспитивање онога што је написано. Није правилно нешто зато што је то негде тако написано на интернету већ зато што је тако прописано у актуелном правопису који се у школи учи, а потом и примењује кад год је то потребно. Данашње време захтева усвајање и правила писања, али и правила куцања. ИКТ алати се морају функционално користити и за учење, евалуацију и самоевалуацију, а не само за забаву и разоноду.