• ЈПД

#171: Линеарна функција и њен график за први разред гимназије

Опште информације

 • Наставник:
  Тамара Максимовић-Тот
 • Назив школе:
  Гимназија, Инђија
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Инђија
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  Први разред, сва четири одељења (два друштвено-језички смер и два природно-математички смер)
 • Број ђака:
  104
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Линеарна функција и њен график.pdf

YouTube

Корисни линкови

https://youtu.be/vp9n7sMzP0M

 


Циљ и исходи наставе

2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције
2.MA.3.1.2. Израчунава вредност израза користећи својства операција и функција


Детаљан опис

Уводни део часа: Ученицима је објашњен појам линеарне функције (запис, елементи записа, представљање функције) и њене основне особине.
Главни део часа: Урађени су детаљно примери по нивоима знања за скицирање графика и испитивање особина функција (растућа, опадајућа функција, а потом две функције са једном па са три апсолутне вредности), а затим и израчунавање параметра у линеарној функцији коришћењем особина те функције. Иновативност се огледа у томе: што наставник користи графичку таблу и ручно исписани математички записи се записују у штампани материјал у програму OneNote, користим ГеоГебру, Microsoft Whiteboard, снимам часове у OBS Studiu, снимке постављам на moodle платформу коју Гимназија поседује. Садржај видео лекције ученици добијају и у PDF документу. Ученици домаћи задатак сликају телефоном и постављају на платформу а после истека рока професор прегледа домаћи задатак. Ученици када наиђу на проблем у решавању неког задатка професора контактирају путем Vibera, WhatApp-a, e-maila или платформе. Такође се провера знања врши преко платформе, тако што сам направила базу задатака, из које ученици приликом провере знања добијају по 5 насумично изабраних задатака из предвиђених области, сваки ученик ради једном тест 100минута у било које време предвиђеног дана за проверу знања.


Платформе и опрема

Moodle платформа, графичка табла са оловком, камера, микрофон.
Програми: OneNote, GeoGebra, Microsoft Whiteboard, OBS Studio, PDF, You Tube


Дигитални алати

Графичка табла-за запис математичких израза
You Tube-за складиштење видео материјала


Литература

Кругова збирка за 1. разред средње школе


Самопроцена часа

Нисам спровела самопроцену овог часа, јер сам је управо поставила ученицима на платформу


Опис подршке

Велику помоћ у техничком смислу сам имала од супруга.


Предности и потешкоће за наставнике

Моје мишљење је да онлине настава нема никакве предности за наставника бар мог предмета(због полагања матуре ми се не можемо опустити као можда колеге других предмета), Ја сам искрено доступна ученицима 24 сата и то ме умара страшно. Припреме за час ми тешко падају јер због мале деце морам радити у касним сатима. Домаћи прегледам по више дана, касне ученици са предајом истих, а исто тако ухватила сам доста деце да имају туђе домаће.


Предности и потешкоће за ученике

Предност је та што ученик може у било које доба дана да погледа лекцију, ако се умори може да направи паузу, може да се обрати друговима или професору за помоћ. Велика потешкоћа је та што немају сва деца исте услове за рад (немају сви рачунар или добар мобилни телефон да могу пратити онлине наставу, или добар интернет, имамо породице са пуно деце а једним рачунаром, за којим и родитељи морају да раде од куће).


Коментар

Мислим да би требало да наградите више наставника, већина неће ни да учествује јер награђујете само три најбоља. Генерално наставници су депримирани јер се њихово залагање и преданост раду не цени. Када деца и освоје награде на такмичењима наравно опет прва три, наставник једва да добије диплому за освојену награду његовог ђака на такмичењу, толики труд и рад у ту награду уложио је и наставник. Искрено учествујем на конкурсу на наговор колегинице, мада знам да као и за све неће ту бити награде, али ја сам задовољна са својим радом. Мислим да могу још боље и наставићу се трудити и радити још боље. Хвала вам за овај конкурс.