• ЈПД

#173: Упознали смо Немањиће

Опште информације

 • Наставник:
  Драгана Мишић
 • Назив школе:
  Јелена Ћетковић, Београд (Звездара)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Звездара
 • Предмет:
  Историја
 • Одељење:
  6/1-5
 • Број ђака:
  141
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часова је да се тема са више аспеката приближи ученицима и време српског средњег века учини разумљивим. Исходи би били да ученици овладају терминологијом средњег века, буду оспособљени за самосталан и истраживачки рад и овладају начинима комуникације учења на даљину и развију своје дигиталне компетенције.


Детаљан опис

Рад на платформи www.ecionica.rs успостављена је 1.9.2020. са циљем да се ученици прилагоде и другом начину наставе која се реализује ван учионице. Увођењем наставе на даљину приморало је све ученике да прихвате овакакв начун рада, што је подразумевало њихову регистрацију и укључивање у наставу коју су могли да прате кроз приказе у редовној настави. Највећи део комуникације наставник - ученик - наставник одвијао се кроз непосредан контакт на часовима, а сада је требало наставника који је остао невидљив за ученика приближити ученику и омогућити му да он комуницира са њим. Реализација се може поделити по корацима:
1. Регистрација свих ученика и формирање одељења на платформи
2. Активности наставника: да наставу учини доступну свима кроз обавештења и појашњења и да увек буде спреман на одговоре на питања (платформа и имејл адреса).
3. Активности ученика: да буде спреман да одговори на захтеве, да своје време за рад сам планира, развија дигиталне компетенције (рад на платформи, постављње одговора, овладавање комуникацијом путем имејл-а)
Коришћени су материјали електронског уџбеника јер они унапред дефинишу обим градива.Платформе и опрема

www.eucionica.rs
Може се приступити са свих уређаја - компјутер/ лаптоп, телефон уз обавезно коришћење интернета
Током процеса регистрације комуникација се одвијала и преко имејл адресе наставника


Дигитални алати

Сама платформа www.eucionica.rs располаже свим потребним дигиталним алатима: текст, слике, видео материјал, алати за израду тестова у више форми...
Ученик то користи и уз додатни простор за есеј може сам да увози садржаје и креира исте и такко показује савладаност исхода.
Платформа пружа могућност статистичког приказа ученика на нивоу одељења и сваког појединачног.


Литература

Историја 6 - е уџбеник и Историја 6 пдф уџбеник
Издавачка кућа Фреска
Аутори: Марко Шуица, Радивој Радић и Перо Јелић
Перо Јелић, Историја 6, Е приручник за наставнике историје за шести разред основне школе


Самопроцена часа

Самопроцена часа/часова видљива је на самој платформи. Прати се кроз проценат реализованих садржаја од стране ученика, а може да се прате постигнућа сваког ученика понаособ. Ако су инструкције које су дате јасне и нема додатних питања показатељ је да је наставник правилно поставио задатке, а колико су ученици урадили показују проценти које платформа пружа,


Оцена ученика

Како нема редовне наставе, ученици овог узраста желе да поред повратне информације коју добију на платформи о својим постигнућима, имају и директну информацију о томе од наставника. Често шаљу имејлове са жељом да чују лично мишљење наставника о њиховим одговорима. Сходно узрасту ученика то је очекивано и пожељно.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су увођењем наставе на даљину били заинтересовани да је прате много више него у редовним околностима. Било је јасно да друге алтернативе нема, па су се многи лично заузели да помогну да има се деца региструју на платформи и тако прате њихов рад.


Предности и потешкоће за наставнике

Безбедно кружење за учење, проверени садржаји, унапред утврђен обим градива.. Повратне информације су статистички дате и видљиве у сваком тренутку...
Прати се рад сваког ученика који сада пролази кроз све садржаје, а не селективно
Најважнија компонента ове наставе је поседовање интернета.
Ова ситуација ми је лично помогла да сви ученици користе садржаје електронског уџбеника што је била идеја од 1.9.2020.


Предности и потешкоће за ученике

Безбедно кружење за учење, проверени садржаји, унапред утврђен обим градива, унапред утврђени садржаји за проверу савладаности постигнућа...
Када уради садржај ученик одмах има повратну информацију о својим постигнућима..
Може да планира своје активности и време за учење ...
Има алате за комуникацију са наставником и проверу својих ставова и мишљења...
Најважнија компонента наставе је да поседује одређени уређај и коришћење интернета...


Коментар

Моје мишљење је да треба развијати платформе за учење на даљину, не само за следећу евентуалнију ситуацију, већ као стални облик рада у настави. На овај начин се смањује кампањско и селективно учење од стране ученика и поспешује креативност и истраживачки дух. Не повећавају се обавезе ученика, него се уводи редовност у раду и побољшавају се радне навике и самоодоворност према раду.