• ЈПД

#175: Практична вежба испитивања испарљивости алкохола

Опште информације

 • Наставник:
  Драгана Драгојевић
 • Назив школе:
  Симеон Араницки, Стара Пазова
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сремски Карловци
 • Предмет:
  Хемија
 • Одељење:
  8.1,8.2,8.3
 • Број ђака:
  48
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је да ученик разуме физичка својства алкохола етанола, испарљивост алкохола.Образовни задатак: ученик треба да разуме физичка својства етанола. Функционални задаци: развијање логичког мишљења; развијање способности уочавања и закључивања; развијање способности примене знања. Васпитни задаци: развијање радних навика; формирање основне хемијске писмености; формирање мишљења о значају алкохола; развијање радозналости.


Детаљан опис

Наставник саопштава ученицима који прибор је потребан за извођење вежбе: пијаћа вода са чесме, алкохол, папир (блок за ликовно), дечије маказе, лењир,графитна оловка, четири пластичне чаше, селотејп. Објашњава да сваки ученик сам ради вежбу по упуству на презентацији. Задатак ученика је да при завршетку вежбе услика урађену вежбу и проследи наставнику у Гугл учионици (Google Classroom).Ученици су мотивисани за вежбу, јер су могли самостално да дођу до закључка која супстанца ће пре испарити и добили су оцену за свој рад.Такође су имали могућност да изразе своју креативност. Водило се рачуна о изводљивости огледа у кућним условима, да се материјал и прибор могу наћи у кући и да оглед буде безбедан. Разговором са ученицима, изразили су жељу да раде оглед. Иновативне методе су самосталност ученика да дођу до закључка, коришћење (PowerPoint) презентације, Гугл учионице (Google Classroom), Гугл упитник (Google Forms).


Платформе и опрема

Гугл учионица (Google Classroom), лаптоп,телефон, таблет.


Дигитални алати

Корићени су дигитални алати: Гугл драјв (Gogle Drive), офис 365(Office 365), јутјуб (YouTube). Коришћењем Гугл учионице (Google Classroom), поменути алати су допринели да ученици могу да користе материјал за учење и да на сликовит начин боље разумеју задате лекције.


Литература

1. Уџбеник за 8.разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос, Београд, 2010. године.


Самопроцена часа

Самопроцена часа је урађена уз помоћ упитника, који је имао скалу од 1 до 5.Оцена 1 је најнижа оцена, а 5 највиша. Питања: Наставна јединица је најављена након осмишљеног уводног дела :(5), Одабране наставне методе су ефикасне за одабрану наставну једницу:(5)Наставна средства су адекватно одабрана и функционално коришћена:(5). Ученици су активни, полемишу, дискутују и закључују: (4).


Оцена ученика

Ученици су оценили час са оценом 4,43, јер су одговорили на питање колико им је била интересатна вежба да могу самостално до дођу до закључка о испарљивости алкохола.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предност наставе на даљину је у могућности планирања времена, мени лично због путовања, јер путујем из Сремских Карловаца до Старе Пазове на посао. Такође, могу да се проследе више различитих материјала за учење, више се унапређује, користи се више алата за напредак ученика. Потешкоће, можда понекад слаб интернет и више времена око упутства за приложени задатак.


Предности и потешкоће за ученике

Предност око организовања времена, више самосталног закључивања, више коришћење интернета и уџбеника. Потешкоће су се јављале око слабости интернета, упутства о коришћењу савремених образовних технологија.