• ЈПД

#176: Проактивно учење Ратне фазе српске револуције

Опште информације

 • Наставник:
  Весна Лучић
 • Назив школе:
  Основна школа Стари град
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ужице
 • Предмет:
  Историја
 • Одељење:
  7-1,3
 • Број ђака:
  50
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални, диференцирана настава

Презентација

Vesna Lucic Ratna faza Srpske revolucije.ppt

Корисни линкови

Унети су у презентацију линкови ка материјалима и неки од продуката ученика, без наведених имена.


Циљ и исходи наставе

Циљеви:
Усвајање кључних појмова, година, личности и догађаја везаних за ратну фазу Српске револуције; Развијање умења анализе историјских извора; Поређење појава
Исходи:
Сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту
Користи основне историјске појмове
Доводи у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним примерима
Пореди историјске појаве:Први и Други српски устанак


Детаљан опис

Први час: Први српски устанак-обрада
Уводни део часа: Анализа песме Почетак буне на дахије и Устаничке заклетве
Главни део часа:
Да препишу у свеске главне тезе из лекције Први српски устанак
Да погледају документарни филм на ју-тјубу о Првом српском устанку и напишу бар три тезе које су о њему научили
Израдити ленту времена за Први српски устанак
Завршни део: Нацртати мапу-карту Првог српског устанка

Други час: Други српски устанак-обрада
Уводни део часа: Да препишу у свеске главне тезе из лекције Други српски устанак
Главни део часа: Одговорити на питања са краја лекције
Завршни део часа: Урадити Венов дијаграм, упоређивање Првог и Другог српског устанка

Трећи час: Први и Други српски устанак- утврђивање
Урадити тест Први и Други српски устанак на едмоду
Ко је желео, могао је да уради, поред теста и квиз на кахуту
Завршни део часа:
Самопроцените своје знање о Првом и Другом српском устанку (гугл-упитник)

Наставник је прегледао континуирано све послате ученичке радове и давао им повратну информацију о њиховом квалитету и могућој доради.


Платформе и опрема

Са ученицима се радило на едмодо платформи и гугл учионици (по слободном избору су бирали платформу за рад).
Могли су своје одговоре и урађене задатке да шаљу на вибер наставницe, као и на два мејла наставнице.
То је урађено због ИТ стања одељења са којима се радило и приступа интернету.


Дигитални алати

Филм на ју тјубу-уместо мог предавања уживо
Гугл упитник-самопроцена знања ученика
Тест на едмоду - евалуација знања, процена
Каху квиз - индивидуализација, мотивација


Литература

В. Ђурић, Антологија српских народних јуначких песама
Први и Други српски устанак, Дечије новине, 2004,2005. година


Самопроцена часа

Самопроцену часа сам реализовала на основу:
Урађених коментара на историјске изворе и филм
Питања са краја лекције
Унетих података на ленте времена и мапе, Веновог дијаграма и на крају, резултата тестова на едмоду који су реализовани на врло високом нивоу, просечан број поена је 90%, као и броја ученика који су играли каху квиз.


Оцена ученика

На гугл упитнику је дато питање да самопроцене своје знање о Ратној фази српске револуције и већина ученика је означила своје знање оценама 4 и 5.


Опис подршке

Понекад су ученици прослеђивали радове других ученика, који нису имали могућност да их пошаљу.


Предности и потешкоће за наставнике

Могла сам да сваком ученику дам конкретан одговор и упутство на његов коментар на песму, заклетву, филм, ленту,мапу, Венов дијаграм, али је то изискивало и много времена.
Реализација та три часа је продужена на индивидуалном нивоу ученика дупло и трајала је три недеље док су сви ученици приступили платформи или на неки други начин, вибером или мејлом послали своје одговоре.


Предности и потешкоће за ученике

Велики број ученика је без компјутера и радили су само са телефонима. Није им у сваком моменту свима био доступан интернет. Социјална структура једног од та два одељења је веома лоша. Часови су тако прилагођени, да су ученици могли да одговарају на питања онда када су имали приступ интернету и свако је имао могућност учешћа у време које му одговара, избор питања за анализу, избор квиза и др. Један број ученика је писао у свеске одговоре, сликао их и слао наставници на вибер


Коментар

Материјали коришћени на овом часу су исти они који се користе и на редовним часовима.