• ЈПД

#177: Путовање кроз свет лековитог биља

Опште информације

 • Наставник:
  Валентина Милетић
 • Назив школе:
  Технолошка школа, Параћин
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Параћин
 • Предмет:
  Фармацеутско-технолошке операције и поступци, фармакогнозија
 • Одељење:
  први и трећи разред фармацеутског смера
 • Број ђака:
  50
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви пројекта:
Обнова пређеног и упознавање са предстојећим градивом о лековитим биљним дрогама.
Оспособљавање за самостално распознавање и разликовање лековитог биља.
Коришћење интернета у креативне и едукативне сврхе.

Исходи:
Ученици знаће:
да дефинишу биљну дрогу
да опишу и разликују поступаке екстракције
да препознају и опишу изглед лековитог биља
да повежу стања/болести са употребом адекватног лековитог биља


Детаљан опис

Уводни део:
Наставник припрема и планира тему пројекта, затим презентује ученицима. Заједно са њима дефинише циљеве пројекта. Врши поделу задатака на основу интересовања и жеље ученика. Подстиче стваралачки рад. Упознаје ученике са новим веб алатом за израду стрипова.
Ученици савладавају коришћење веб алата. Могућност да сами презентују лекције, уз помоћ слика, јунака, дијалога подстиче креативност и заинтересованост. Групним радом, ученици прве године уз подршку ученика треће године, приступају изради едукативног стрипа.
Фазе рада:
- осмишљавају причу
- креирају јунаке
- спајају више делова стрипа и целину

Главни део:
Као наставак на уводни део и причу о фармацеутско-технолошким операцијама, конкретно о екстракцији биљних дрога,ученици треће године укључујући и ученике из прве године, разрађују тему уз помоћ новог веб алата за израду мапа и настављају причу о лековитим биљним дрогама.
Фазе рада:
- избор лековитог биља и осмишљавање путање
- прикупљање,селектовање и анализа података
- претаживање фотографија лековитог биља
- уношење података

Завршни део часа:
Апликације за креирање различитих игрица и израде квизова, пробудиле су давно заборављене игре из детињства. Оба одељења активно приступају раду.
Фазе рада:
-ученици се договарају око модела и садржаја игрица
-прикупљају потребне податке
-креирају едукативне игрице
-међусобно размењују примере игрица
-организују међусобна такмичења
-кроз игру проверавају научено
-добри резултати се награђују оценом


Платформе и опрема

За извођење овог пројекта били су потребни рачунари или мобилни телефони са сталном интернет конекцијом, користили смо гугл учионицу, вибер групе, и сви веб алати били су потпуно бесплатни.


Дигитални алати

Pixton - веб алат за креирање стрипова
Учење кроз игру. Подстицај креативности и писменог изражавања.

Tripline - мапирање
Ученици су осмислили своје мало авантуристичко путовање. Свуда је било могуће стићи брзо и лако.

Wordwall, learningapps - веб алати за креирање игрица
Учење кроз игру. Развијање позитивног такмичарског духа. Провера знања.


Литература

Фармацеутска технологија 1, Кристијан Карин
Фармакогнозија, Рада Иванић, Љиљана Вићентијевић
Основи фармакогнозије, Нада Ковачевић


Самопроцена часа

Гугл упитник (5питања)
Одговори:
1. Садржај појектне наставе је усклађен са наставним планом и програмом.
2. Током пројектне наставе остварена је међупредметна корелација.
3. Извршен је адекватан избор методе рада у односу на постављене циљеве.
4. Ученици су били активни током целог процеса припреме и реализације пројекта.
5. Задовољна сам исходима пројектне наставе.


Оцена ученика

Гугл упитник (7питања)
Ученици су једногласно одговорили да им се свиђа овакав начин рада, да су сви задаци били јасни и разумљиви, а да је наставник био отворен за сарадњу у сваком тренутку. Такође су се изјаснили да су нова знања лако усвојена током рада и да ће им користити у будућности, као и да би овакав начин рада био применљив и на осталим предметима.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Охрабрење да пројекат,који је покренут јануара, у школским клупама, преместим у онлајн простор.


Предности и потешкоће за наставнике

Сви коришћени веб алати су потпуно бесплатни,за реализацију пројекта била је потребна добра воља и рачунари или мобилни телефони са сталним интернет приступом. Интересантан и нов приступ настави децу је одржавао активном и заинтересованом током целог процеса рада. Онлајн пројекат оставља могућност дорађивања, проширивања и усавршавања, па је добра база за будуће генерације. Највећи,али не и нерешив проблем је како укључити ученике који из оправданих разлога немају приступ интернету.


Предности и потешкоће за ученике

Онлајн пројектна настава је омогућила ученицима самостално организовање времена и избор места са којих ће обављати радне задатке. Групни рад,коришћење интернета у едукативне сврхе и активно учешће у свим фазама раде су допринели бржем и лакшем савладавању новог градива.