• ЈПД

#179: Пројекат Васкрс кроз употребу Падлет зида

Опште информације

 • Наставник:
  Звездан Тадић
 • Назив школе:
  Петар Тасић, Лешница
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Лозница
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура, Веронаука, Енглески језик
 • Одељење:
  Комбиновано одељење II3 и IV3
 • Број ђака:
  10
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Projekat Vaskrs.pptx

Корисни линкови

Падлет зид:
https://padlet.com/zvezdantadic/Vaskrsquoi94uq82c3yu7h


Гугл упитник:
https://docs.google.com/forms/d/1X4Xa7gIeTnIp_1RSLlS_UfcUI9t6WTl0hcbIkz_9evU/edit


Сајт школе:
http://petartasic.edu.rs/

 


Циљ и исходи наставе

Циљ: Проширивање и размена сазнања о Васкрсу.
Исходи: Располаже сазнањима о празницима и обичајима (СОН).
Примењује правописне норме; Уобличава и износи прикупљене информације (СЈ).
Користи речи и изразе везане за празник (ЕЈ).
Проширена знања о верским празницима (Веронаука).
Користи технике и материјале ликовно изражавајући своје замисли и идеје (ЛК).
Пева празничне песме по слуху (МК).
Проналази и користи информације.
Има навику и умење за коришћење ИКТ-а.


Детаљан опис

У договору са ученицима одређена је тему (ради пригодности) и испланиран рад на пројекту са поделом на уједначене групе. Дат је предлог задатака у оквиру група (полуструктурирани пројекат):
Прва група - Васкрс као верски празник (информације о настанку, важним особама и догађајима везаним за празник ...)
Друга група - Обичаји везани за Васкрс ( информације о обичајима и обележавању, фотографије радова, снимци песама ...)
Трећа група - Деца на Васкрс (даровање, радост и такмичење...)
За све ученике - Исписивање речи и васкршњих поздрава на енглеском језику.
У оквиру спровођења планираних активности:
- Достављене су инструкције путем мејла о коришћењу Падлета;
- Комуникација у оквиру група путем Вибера и е поште, договор о прилозима, размена информација, материјала ...
- Прикупљан је материјал, осмишљавани и постављани прилози на Падлет зид.
Праћење пројекта је реализовано кроз:
- Свакодневну комуникацију у оквиру група путем вибера и/или мејла,
- Праћење постављања прилога и давање додатних инструкција.
Презентација добијених резултата и продуката је реализована.
- Постављањем прилога по групама на Падлет зид;
- Постављањем линка и презентације на сајт школе,
- Дељење линка до Падлета и презентације.
Рефлексије и евалуација је реализована:
- Изражавањем утисака путем емотикона, лајкова и коментара на Падлету (ученици, родитељи, посетиоци)
- Гугл упитник за самоевалуацију (ученици)
- Евалуација од стране учитеља, коришћење позитивних искустава у наредним пројектима.


Платформе и опрема

У комуникацију са ученицима и комуникацију унутар група, као и трагање за информацијама и сликама, коришћен је интернет и вибер. За израду Падлет зида коришћен је сајт Падлет.
Од опреме коришћени су рачунари, дигитални фотоапарат, андроид мобилни телефони (за оне без рачунара).


Дигитални алати

- Електронска пошта,
- вибер,
- алати за обраду слике,
- Падлет - алат за сарадњу и дељење,
- Гугл упитник.


Литература

Пројектна настава у ИКТ окружењу, Младен Вилотијевић, Нада Вилотијевић, Данимир Мандић, Учитељски факултет Београд, 2018.


Самопроцена часа

- Самопроценом је узет у обзир број ученика који је учествовао и број прилога на Падлет зиду (заинтересованост ученика).
- Праћењем тока рада и сналажењем у употреби дигиталних алата.
- Закључивањем на основу Гугл упитника који су попунили сви учесници.
- Увидом у изражене утиске ученика, родитеља, посетилаца: емотиконе, лајкове, коментаре (врло похвални).


Оцена ученика

- Ученици су постављали емотикон (смајли) и давали коментар (у посебном делу Падлет зида, у складу са степеном задовољства својим радом, укупним активностима групе и целокупног пројекта.
- Електонском поштом су добили Гугл упитник о пројекту, попунили га и вратили ради комплетирања евалуације.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су здушно прихватили изазов пружања подршке ученицима у раду на нечем новом: давали су савете и пружали помоћ при разним активностима, а најчешће код употребе рачунара, паметних телефона и интернета.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност се састоји у томе да је омогућен заједнички рад на пројекту без блиских контаката, што је најзначајније у доба када је пројекат настао - ванредне мере (Ковид 19). Такође је велика предност постојање оваквих алата за учење на даљину.
Потешкоће су у недовољно развијеним дигиталним компетенцијама ученика и родитеља и недостатку дигиталне опреме: од укупно 13 ученика у комбинованом одељењу, сигурно 2 - оје нема материјалне ресурсе, (10- оро учествовало).


Предности и потешкоће за ученике

Одабрани су прикладни алати (Падлет зид и Гугл упитник), једноставни за коришћење. Добили су неопходне инструкције и то се показало пресудним. Могли су да у онлајн окружењу постављају стикере, пишу, додају прилоге, модификују, исправљају, упоређују своје и прилоге осталих, лајкују и коментаришу. Могли су да поделе линк и испуне потребу за самопотврђивањем и промоцијом.
Потешкоће су у недостатку дигиталне опреме и недовољно развијених дигиталних компетенција.