• ЈПД

#180: У сусрет Светском дану породице

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Лечић
 • Назив школе:
  Иво Андрић, Београд (Раковица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Раковица
 • Предмет:
  Грађанско васпитање
 • Одељење:
  Одељења од петог до седмог разреда која похађају грађанско васпитање
 • Број ђака:
  52
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је развој толеранције код ученика, развој самопоштовања, уважавање међусобних разлика, развој личног идентитета, премошћавање генерацијског јаза,осетљивости за потребе другог, развијање ненасилног начина комуникације и потенцијала за групни рад и индивидуални рад, развој критичког мишљења.


Детаљан опис

Материјал за радионицу ученицима је достављен путем школског блога који је формиран у циљу омогућавања праћења наставе током ванредног стања https://andriconlinenastava.wordpress.com/
Ученици су обавештени (путем вибер група) да ће током прве две недеље маја учествовати у радионици из предмета Грађанско васпитање, поводом обележавања Светског дана породице,15.маја.
Ученици су повратне информације o учешћу у радионици слали наставници путем имејла jelenavlajkovic10@gmaill.com.


Платформе и опрема

Образовни блог andriconlinenastava.wordpress.com


Дигитални алати

PowerPoint presentaton, Google drive, Gmail, Viber


Литература

Приручник за Грађанско васпитање за пети,шести и седми разред оновне школе,Министарство просвете


Самопроцена часа

Самопроцена часа је извршена увидом у садржај ученичких радова.


Оцена ученика

Ученичка евалуација је остварена кроз повратну информацију наставници.Ученицима је дато упутство да ток саме радионице ,или утиске о њој забележе и пошаљу путем имејла.
Ученички радови су дати као прилог ппт- презентацији часа (неки од пристиглих радова).


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Подршка колега који уређују школски блог путем ког ученици прате натаву из свих предмета и одакле добијају материјале за рад.
Подршка родитеља ученика који су узели учешће у радионици.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су велики обухват ученика и савремни начин комуникације путем ИКТ који је близак ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Могућност извршавања школског задатака путем мобилног телефона.


Коментар

Желела бих да ближе објасним избор теме часа .Због специфичне ситуације у којој смо се нашли,једна оваква тема је послужила да се наши ученици ,са својим породицама окупе,проведу врему у интеракцији и оснаже своје породичне везе.Као разредни старешина,из свакодневне комуникације са одељењем,могла сам да осетим сву збуњеност и дечију стрепњу и страх због новонастале ситуације.Многи ученици су се први пут одвојили од бака и дека,многима су родитељи,због природе посла,били одсутни.
Грађанско васпитање је предмет који омогућава ширину у приступу обрађивања тема,те сам изабрала овакав начин ,радионичарски приступ,да се кроз једну породичину активност,ученици оснаже и развију важне компетенције.