• ЈПД

#183: Инспирисани Шекспиром (час посвећен обележавању Дана књиге и дана Шекспирове смрти (и рођења)

Опште информације

 • Наставник:
  Милица Алексић
 • Назив школе:
  Савремена гимназија
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Приватни
 • Општина:
  Београд-Врачар
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  III6- гимназија
 • Број ђака:
  14
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Мешовити ( фронтални, индивидулани, групни)

Презентација

Inspired by Shakespeare.pdf

Корисни линкови

обајава -https://www.savremena-gimnazija.edu.rs/34323/ucenici-savremene-vas-uce-o-bogatom-sekspirovom-nasledu/

фотографије- https://photos.app.goo.gl/8MQEWipsQfqR5MWy8
alati:
https://globeplayer.tv/globe-to-glоbe
https://quizizz.com/
https://www.mentimeter.com/features/quiz-presentations


Циљ и исходи наставе

Циљ часа је да се ученици присете Шекспирових дела која су раније радили, увиде који је његов допринос развоју енглеског језика, сазнају које речи и фразе које данас свакодневно користимо су се први пут појавиле у његовим делима, као и да упореде модерни и стари енглески. Очекивани исходи су да након часа ученици запамте занимљивости које су сазнали, умеју да препознају карактеристике тадашњег језика, и примене знање енглеског пишући састав инспирисан Шекспиром


Детаљан опис

У уводном делу часа ученици на основу слика погађају о ком Шекспировом делу је реч и присећају се онога што већ знају (Ромео и Јулија). Затим наставник повезује ситуацију затворених позоришта због коронавируса са периодом куге у Енглеској, када су тамошња позоришта била затворена, што је имало велики утицај на Шекспиров рад. Централни део часа чини две целине: у првој, ученици сазнају новине о утицају Шекспира на стандардизацију и богаћење енглеског, речи које су тада први пут употребљене, као и који идиоми потичу из његових дела. Затим следи провера наученог коришћењем апликације Quizizz. У другом делу мотивисани добровољци изводе (читају) познату сцену на балкону из Јулије и Ромеа, (двоје на староенглеском, двоје на модерном). Затим дискутују о разликама у језику, након чега гледају ту исту сцену из три различите екранизације (1968,1996, 2013), коментаришу, текст, начин говора, одступања од оригинала итд. У завршном делу часа, наставник даје домаћи задатак у коме се од ученика очекује да напишу рефлективни текст инспирисан најбољим цитатима из Шекспирових дела. Након објашњења, за ученике који желе да знају више окачена су две потпуно различите изведбе солилоквија Бити ил’ не бити. На крају часа наставник дели са ученицима линк где могу погледати Шекспирова дела у продукцији Глоуб театра (бесплатно у доба пандемије). Евалуација се спроводи коришћењем аплкације Mentimeter (реч коју су запамтили и шта им се највише допало)


Платформе и опрема

Компјутер
Интернет
Google meet (за спровођење часа на даљину са одељењем)


Дигитални алати

Google slides - за презентацију (слике, текст, видео, квизови, - дели се са ученицима на екрану у току часа)
Google Classroom (домаћи задатак - опција assignment)
Quizizz - такмичарски квиз за проверу запамћеног који ученици раде са мобилних телефона (садржи 10 питања на заокруживање)
Mentimeter - два кратка питања за инстант евалуацију, ученици раде са мобилног
YouTube (за видео материјале)


Литература

Онлајн чланак
https://aepublications.co.uk/shakespeares-enduring-influence-english-language/
https://www.daytranslations.com/blog/shakespeare-influence-english/
Књига у пдф формату
https://www.theshorterword.com/kae-shakespeare-chapter.pdf
вебсајт
https://www.sparknotes.com/nofear/shakespeare/romeojuliet/page_4/
Онлајн чланак
https://www.theatlantic.com/culture/archive/2020/03/broadway-shutdown-


Самопроцена часа

Самоевалуација је урађена по критеријумима по којима педагози у школи раде евалуацију наставе у електронском облику (google form). Ослања се на стандарде и циљеве и исходе у настави. Веома сам задовољна спроведеним часом, на шта је у највећој мери утицала активност ученика и мотивисаност да учествују.


Оцена ученика

Евалуација Ментиметром показала је да су се ученицима највише свидели инсерти из филмова и дискусија о томе, као и када су читали одломак из Ромеа и Јулије. Поред тога свидео им се и квиз, али су на то већ навикли јер га редовно користимо у настави. Евалуација је показала да им је такође било инетерсантно, па су запамтили, да енглеске речи преговарање и менаџер потичу из Шекспирових дела


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Подршка школе огледа се у обезбеђивању еду налога и професорима и ученицима који омогућава многе опције (као што је classroom). Велика подршка су професори информатике, који помажу у саветима, јер радимо од куће, као и педагози који онлајн приступају часовима, прате их и дају сугестије, као и ЕЛТА.


Предности и потешкоће за наставнике

Онлајн настава изискује више времена за планирање и припрему материјала како би час неометано текао. Наставник улаже већи напор да мотивише ученике да присуствују и активно учествују у наставним активностима у онлајн окружењу него што је то случај у учионици. Такође, процена резултата рада ученика (домаћи задаци, тестови…) представља изазов јер је тешко проверити аутентичност. Додатни проблем је и интернет, и свест да од његове брзине и стабилности зависи спровођење наставе.


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоће које имају ученици најчешће су недовољан број уређаја у домаћинству који имају интернет конекцију, брзина интернета и баратање новим едукативним апликацијама. Поред тога, ученицима је свакако лакше да у реалном окружењу поставе питања и разјасне недомице него у виртуелном.


Коментар

У нашој школи у великој мери користимо иновативне методе наставе, па се овај час није посебно разликовао од редовног часа, са изузетком физичке дистанцираности. Ученици одлично реагују на промену ритама часа, гејмификацију и квизове за проверу знања, креативни приступ обради дела, домаће задаке преко платформе који подстичу не само примену језика већ и информативне технологије. Ипак, информисаност, ентузијазам и вештина професора пресудне су за квалитетно подучавање, мотивацију и резултате ученика.