• ЈПД

#184: Е - час енглеског језика : Нови почеци!

Опште информације

 • Наставник:
  Соња Јовановић
 • Назив школе:
  Чегар, Ниш (Пантелеј)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Пантелеј
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  VII 1,2,3,4
 • Број ђака:
  oko 100
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

New Beginnings 1.pptx

Корисни линкови

https://oscegar-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/s_jovanovic_oscegar_edu_rs/Documents/Lekcije/7.%20razred/Engleski%20jezik%20-%207.%20razred%20-%20Lekcija%2006.mp4?csf=1&web=1&e=emJHQR


Циљ и исходи наставе

Циљеви: богаћење вокабулара на тему разлике између британског и америчког енглеског и упознавање са културном традицијом народа енглеског говорног подручја.

Исходи: ученици ће правити разлику када чују амерички, односно британски енглески језик и умеће да обогате своју вербалну конверзацију употребом овде научене језичке конструкције.


Детаљан опис

У уводном делу часа смо истакли тему нашег часа : разлике између британског и америчког енглеског, које смо сви чули кроз филмове, музику.... За загревање је било прво вежбање, да се подсетимо неких примера где се ове разлике виде.
У главном делу часа смо се упознали са породицом Ричмонд, која се преселила из Британије у Америку, и која нам прича своја конкретна искуства о језичким и културолошким разликама две земље.
Кроз текст је провучена и граматичка јединица о језичкој конструкцији, и ту смо, на примерима из текста, објаснили њену употребу. Разумевање смо проверили кроз вежбање у књизи.
На крају је истакнут домаћи задатак, кроз који ће ученици утврдити данашње градиво.


Платформе и опрема

За израду и дистрибуцију презентације коришћена је Microsoft платформа за учење на даљину - Microsoft Office 365 и апликација унутар софтверског пакета Тeams.

За реализацију самосталног видео материјала који прати презентацију је коришћен програмски пакет Camtasia Studio 2019.


Дигитални алати

Microsoft Office 365 software package
Camtasia Studio 2019


Литература

Уџбеник из енглеског језика за 7.разред основне школе, издавачке куће Клет, Messages 3.


Самопроцена часа

Своје замисли о часу сам остварила у већем делу, али је део мојих планова остао нереализован због техничких ограничења.


Оцена ученика

Ученици су лајковали час на Вибер групи коју, такође, користимо за комуникацију. И нису имали додатаних питања у вези градива, нису тражили додатно појашњење, а за то имају прилику коришћењем Teams-a апликације из прог. пакета Microsoft Office 365.


Опис подршке

Супруг је реализовао нелинеарну монтажу снимљеног видео материјала за час на основу презентације.


Предности и потешкоће за наставнике

Жива реч и контакт у настави су незаменљиви.


Предности и потешкоће за ученике

И ученицима је лакша комуникација уживо, за тренутна питања, помоћ наставника, итд.


Коментар

Овај начин рада је нешто сасвим ново и за ученике и за нас , наставнике, и дали смо све од себе да урадимо обострано најбоље.