• ЈПД

#185: Мој први стрип

Опште информације

 • Наставник:
  Хелена Сили
 • Назив школе:
  Жарко Зрењанин, Госпођинци
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Жабаљ
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  4.-1
 • Број ђака:
  18
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Moj prvi strip.pptx

Корисни линкови

https://share.pixton.com/pqadg5i

 


Циљ и исходи наставе

1CJ.2.2.4. Успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму)
1CJ.2.2.5. Одређује основни смисао текста и његову намену
1СЈ.2.3.8. Користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање)
1CJ.3.2.5. Представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм)


Детаљан опис

Уводни део: На крају претходног часа постављено је ученицима загонетно питање:Шта је чаролија цртежа и речи? На почетку часа их питам да ли су решили загонетно питање. Добијају разне идеје, између осталог тачно решење загонетног питања-стрип.
Главни део: Ученици читају стрип у којем су кроз дијалог учитељице и једног ђака дефинисани стрип, његова историја , познати стрип јунаци као и начи на који могу сами да направе стрип.
Завршни део: Ученици могу сами да бирају тему за свој стрип, начин на који ће урадити
( у свесци, направити књижицу или компјутерски). Дајем им код за нашу учионицу у програму pixton, где се прикључују, праве своје ликове и своје стрипове. Стрипове сликају и шаљу,а у pixtonu директно прегледам и дајем коментаре. Првимo заједничку фотографију нашег разреда у pixtonu.


Платформе и опрема

Час су пратили путем google учионице,a стрипове правили у https://www.pixton.com/


Дигитални алати

https://www.pixton.com/ jе врло интересантан јер смо директно кроз стрип обрадили наставну јединицу Стрип,а нуди могућност прављења сопстевене учионице,где се ђаци на врло једноставан начин прикључују путем кода, праве своје ликове (кроз које се тачно види како сами себе доживљавају и виде),а затим на врло једноставан начин праве стрипове.


Литература

Речи чаробнице, читанка за 4. разред ,Клетт
*wikipedija


Самопроцена часа

1. Мотивација на почетку часа извршена.
2. Циљ часа истакнут на време.
3. Доминира фронтални облик рада са комбинацијом самосталног рада ученика.
4.Наставна средства су примерена садржају и узрасту ученика.
5. Сви ученици су учествовали у раду,у скалду са својим могућностима и интересовањима.
6.Ученици су могли да слободно изразе своју креативност, маштовитост, иновативност.


Оцена ученика

Ученици су остављали коментаре у учионици испод часа,а један од њих је био и да је ово најбољи домаћи задатак који су досад имали.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Педагог из наше школе ми је послаола овај конкурс и подстакла ме је да пошаљем своје радове.


Предности и потешкоће за наставнике

Велике могућности израде часова кроз многобројне алате, које до сада нисам ни познавала,чини деци садржаје занимљивијим. Кроз анкету коју сам урадила , видела сам да су има најзанимљаивији разни квизови које им правим, тако кроз игру добро утврде садржаје.
Потешкоће се јављају због ограничених техничких могућности и немогућности успотављања директног контаката са појединим ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Поједини ученици имају ограничен интернет, зато неке садржаје који скидају много мегабајта не могу да одгледају.
Често чекају родитеље да се врате са посла да би предали задатке, јер осећају несигурност.
Све више осећам премор код њих, почетни ентузијазам опада и потребно је много више труда да их мотивишем.