• ЈПД

#186: Час музичке културе о очувању и неговању српске народне традиције

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Лацковић
 • Назив школе:
  Јанко Веселиновић, Црна Бара
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Богатић
 • Предмет:
  Музичка култура
 • Одељење:
  4-3
 • Број ђака:
  1
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Музичка култура - опис часа.pptx

Корисни линкови

https://www.youtube.com/watch?v=1ds5_sEFuno&t=10s
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2d3535b56fb0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b3e8573c7db
https://forms.gle/1KCVY1d36yTHr6Z48


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: Упознавање ученика са српском музичком традицијом - народним песмама и инструментима, подизање свести о очувању и неговању традиције свог народа.
Ученик ће знати да:
- Именује и препознаје српске народне инструменте;
- Повезује музички инструмент са крајем наше земље у којем се највише изводи;
- Пева по слуху српске народне песме;


Детаљан опис

Активности наставника: Упућује на доступне садржаје, демонстрира, објашњава, пружа подршку и подстиче на самостални рад, вреднује.
Активности ученика: Прати, записује, слуша песме, врши евалуацију часа, самостално ради одређене задатке, врши самопроцену знања.
Структура часа:
Уводни део часа: Мотивациони видео снимак - народна кола у извођењу фолклорног ансамбла са музичком пратњом. Састављање пузле у циљу откривања једног од најстаријих српских народних инструмената.
Главни део часа: Видео час - обнављање наставног градива које је већ учено у ранијим разредима и проширивање знања о српским народним инструментима, занимљивостима о њима и њиховој распрострањености на територији Р. Србије.
Завршни део часа: Самостални рад ученика на гугл упитнику који служи за систематизацију знања усвојеног путем видео часа.


Платформе и опрема

Усмена и писмена комуникација путем Вибера, мобилни телефон, рачунар


Дигитални алати

Слагалица (пузле ) - jigsawplanet (мотивационо)
Гугл упитник (провера усвојености и разумевања наставног градива које се обрађивало)
ППТ презентација - снимак


Литература

1. В. Ђођревић, Н. Аксић (2016). Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији - етнофразеолошки поглед. Зборник радова Филозофког факултета, ХLVI (4).
2. З. Марковић: Народни музички инструменти - збирке 2. Етнографски музеј у Београду.
3. В. Илић (2015). Музичка култура за четврти разред основне школе. Креативни центар , Београд.


Оцена ученика

Ученик је оценио час као веома занимљив путем поруке на виберу.


Било је подршке од

Колега


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
Усавршавање рада у дигиталном формату, израда нових програма са материјалима који су доступни колегама и ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Предност:
Занимљиви и сликовити часови, посебно за ученике који имају развијено еидетско памћење. Усавршавање и развијање дигиталних компетенција код ученика.