• ЈПД

#188: Почеци словенске писмености и мисија свете браће Ћирила и Методија

Опште информације

 • Наставник:
  Ана Хранисављевић
 • Назив школе:
  Светитељ Сава, Друговац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Смедерево
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Веронаука
 • Одељење:
  седми разред (7.разред)
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  комбиновани рад - самостални, рад у пару и групи

Циљ и исходи наставе

Основни циљ је упозвање ученика са основама словенске писмености и покрштавања Словена, превођењем богослужбених дела на старословенски језик, а исходи усвајање основних појмова о почецима словенске писмености и светој мисији Ћирила и Методија.


Детаљан опис

Ученици су учествовали у пројекту који је имао за циљ да кроз практичне видове - продукте покаже степен и меру савладаности градива у вези са почецима словенске писмености (Српски језик и књижевност), а у корелацији са светом мисијом Ћирила и Методија и наставном јединицом из верске наставе. Пројекат је трајао 5 дана, а ученици су за то време имали усмеравања од стране наставника верске наставе и наставнице српског језика, који су све активности поставили на платформу Падлет: https://padlet.com/sashasd215/ciriloimetodije а на истом линку се могу видети и резултати наставе остварене кроз пројекат у виду ученичких презентација, паноа и фото-галерија. Ученици су добили истраживачке задатке који се налазе на ауторском блогу наставника: nastavanadaljinu.blogspot.com насталом за потребе наставе на даљину, те су смернице проналазили на следећим линковима:
https://nastavanadaljinu.blogspot.com/2020/05/blog-post_66.html
https://nastavanadaljinu.blogspot.com/2020/05/7.html
https://nastavanadaljinu.blogspot.com/2020/05/7_3.html
https://nastavanadaljinu.blogspot.com/2020/05/blog-post_3.html
Наомена: сви текстови, начин осмишљавања корака су усклађени према стандардима и исходима наставе српског језика
Утисци и наводи ученика су најбољи показатељ степена успешности пројекта јер је, по њиховом мишљењу, то што су постали коаутори на Падлет платформи умногоме утицало на њихову мотивацију у раду, било самосталном истраживању, или раду у пару или групи.


Платформе и опрема

Падлет платформа, линк нашег пројекта: https://padlet.com/sashasd215/ciriloimetodije
Коауторски блог наставника Саше Васића и наставнице Ане Хранисављевић: nastavanadaljinu.blogspot.com: https://nastavanadaljinu.blogspot.com/


Дигитални алати

http://padlet.com/ - Падлет као јединствено платно за размену коаутроских идеја, јер су ученици постали коаутори заједно са наставницима и могли су своје продукте, размишљања разменити међусобно. Овом апликацијом и те како је олакшана интеракција на релацији наставник-ученик или ученик-ученик.

Google Forms - ученици су слали своје презентације које су се налазиле на Гугл Драјву.


Литература

Српски језик и књижевност: Граматика за 7. разред, Весна Ломпар, Клет
Верска настава: Српске славе и празници, група аутора, Вулкан
Охродски пролог, Владика Николај Велимировић


Самопроцена часа

Ученици су слали наставницима своје утиске о активностима. Давањем предности једном виду продукта у односу на други, показали су шта им је било интересантније, или једноставније - практичније за рад (неки су бирали презентацију у комбинацију текста и фозографија, неки само фото-галерију, неки само текст-методу, а неки ручну израду паноа).


Оцена ученика

Ученици су изразили жељу да на Дан словенске писмености презентују онлајн другим ученицима своје продукте и радове на Падлету.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Пошто је у питању корелација двају предмета, наставник верске Саша Васић је коаутор овог пројекта са наставницом српског језика Аном Хранисављевић.


Предности и потешкоће за наставнике

Тешкоће могу настати услед обимности захтева који се прослеђују ученицима и неусклађености са временским роковима.


Предности и потешкоће за ученике

Тешкоће могу настати услед обимности захтева који се прослеђују ученицима и неусклађености са временским роковима.


Коментар

Хвала министарству што је омогућило да пошаљемо примере добре праксе и рада на даљину.