• ЈПД

#189: Мудрице 1-4 у акцији: Нежива природа

Опште информације

 • Наставник:
  Наташа Ћирић-Живковић
 • Назив школе:
  ОШ ,,Краљ Александар Први
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Нови Београд
 • Предмет:
  Свет око нас
 • Одељење:
  први разред, 1-4
 • Број ђака:
  29
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Нежива природа.pptx

YouTube

Корисни линкови

Везе ка садржајима су у презентацији.


Циљ и исходи наставе

Циљ: Формирање основних појмова о Сунцу, води, ваздуху и земљишту кроз извођење једноставних експеримената, закључивање , игру и креативне активности;
Исходи:
Учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује природне феномене;
Прати и уочава значај воде, ваздуха, земљишта и Сунчеве топлоте и светлости за живот;


Детаљан опис

Приказан је блок од пет наставних јединица: Вода, Ваздух, Земљиште, Сунце и Мој замишљени експеримент.
У оквиру сваке наставне јединице ученици су добијали обавезне и изборне задатке. Обавезан задатак је подразумевао упознавање са темом путем интерактивне слике, извођење огледа уз помоћ стрип-јунака из презентације и прављење белешке. Изборни задаци су били дати као различите мозгалице, креативни пројекти, песмице, игице, укрштенице, а постојала је и опција самосталног осмишљавања задатака. Свака лекција се завршавала кратким онлајн тестом након кога је следила повратна информација-број бодова на тесту и коментар од учитељице. Одабрани радови су потом постављани на одељенски сајт где су деца могла да виде радове својих другара. На петом часу, ученици су радили пројекат на тему ,,Мој замишљени експеримент где је требало да самостално осмисле оглед којим би покушали да докажу једну од пет постављених тврдњи у вези са неживом природом. На крају су путем мале анкете оценили овај блок часова.Завршна активност је била игра путем апликације Zoom.
Овакав начин рада пружио је огромне могућности за индивидуализацију: флексибилније рокове, обим и садржај задатака. Опција да деца сама смишљају своје задатке и раде пројекте омогућила је ученицима да искажу своју креативност. Велику мотивацију су пружале редовне повратне информације, као и одељенски сајт због интеракције и учења по моделу. Из коментара родитеља и дечијих радова види се да су деца уживала у раду и пуно научила.


Платформе и опрема

Google classroom
Zoom


Дигитални алати

Genially-за креирање интерактивних слика
BookWidgets и Wordwall- за креирање квизова, игрица и наставних листића
Google Forms и Microsoft Forms- за креирање тестова
Power Point- за израду презентација
Movie Maker- за обраду филмова
Paint
Photo Scissors -за скидање позадине са фотографија
Zoom -за игре уживо


Литература

,,Свет око нас,С.Маринковић,С.Марковић,В.Рикало
Огледи:
https://www.funlittles.com/science-experiments-for-kids-sunset-in-a-jar-science/
http://blog.learningresources.com/diy-earth-day-edible-soil-layers/
https://www.science-sparks.com/air-pressure/
https://littlebinsforlittlehands.com/water-cycle-science-discovery-bottle/
Слике за презентације са сајтова: 123rf.com и vectorstock.com


Самопроцена часа

Самопроцену сам урадила посредно, анализом ученичких анкета, резултата на тестовима и радова ученика.


Оцена ученика

Ученици су попунили анкету са три питања везана за задовољство у учењу, садржаје и процену свог знања.(Анкета је дата у прилогу)


Било је подршке од

Родитеља


Предности и потешкоће за наставнике

Највећи проблем је представљало различито информатичко знање родитеља (моји ђаци иду у први разред и зависе од њих) и техничке опремљености ученика.Сви захтеви су морали да буду прилагођени томе.


Предности и потешкоће за ученике

Мојим малим ђацима је била неопходна помоћ одраслих особа на почетку наставе на даљину. Сада се већ сами сналазе.


Коментар

Сагласности родитеља послате на мејл: konkurs@jpd.rs