• ЈПД

#190: Вози безбедно (Интердисциплинарни билингвални пројекат - вршњачка едукација)

Опште информације

 • Наставник:
  Милица Алексић
 • Назив школе:
  Савремена гимназија
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Приватни
 • Општина:
  Београд-Врачар
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  III6- гимназија
 • Број ђака:
  14
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Drive Safely.pdf

Корисни линкови

Објава ће бити на сајту школе и Фејсбук страници школе, процес одобравања текста у току.
Фотографије:
https://photos.app.goo.gl/wndTdXdRi7DuM8rA6
за лифлете коришћен:
https://www.canva.com/
за кјуар код коришћен
https://www.qr-code-generator.com/


Циљ и исходи наставе

Циљ интердиспилинарног пројекта је да се код ученика треће године изгради свест о важности безбедне вожње кроз сагледавање теме из перспективе више школских предмета. Од ученика се очекује да у групама креирају информативни лифлет који садржи кјар код, који даље води до документа са 6 текстова о вожњи од којих сваки обрађује тему из угла једног од предмета ( физика, хемија, биологија, енглески језик, физичо васпитање, грађанско васпитање)


Детаљан опис

На двочасу енглеског језику ученицима је подељена презентација и представљен задатак. Како су ученици на часовима осталих предмета обрадили тему, сви доступни материјали и презентацију обједињени су и налазе се на линку по називом тог предмета. Од ученика се очекивало да се поделе у групе од по три члана и у google docs прво напишу сви 6 чланака на енглеском језику о вези вожње и школских предмета. Ученици су поштовали структуру новинског чланка, приближавајући метерију тинејџерском узрасту јер они најбоље знају шта би њих саме мотивисало да развију свест о одговорној вожњи. Наиме, цео пројекта и јесте осмишљен у оквиру обележавања месеца свести о ометању током вожње, а додатни разлог је недовољно добро прихватање типичних предаваања о вожњи које обично спроводе припадници МУП-а. Током онајн рада, наставник је све време надгледао радове и ученицима сугерисао шта могу да унапреде. Када су текстови завршени, сваки члан групе преузео је један од три задатка (контролу и сређивање чланака, израду лифлета и прављење кода (QR). На крају двочаса свака група кратко је приказала свој коначни производ- прмотивни лифлет о развијању свести код тинеџера о важности знања из школских предмета и њиховој практичној примени у вожњи која може спасити живот и њима и другима. Овакав вид наставе развија готово све међупредметне компетенције: дигиталну и естетичку, рад са подацима, сарадњу, комуникацију, решавање проблема, одговоран однос према здрављу и предузетништво.


Платформе и опрема

Компјутер
Интернет
Google meet (за спровођење часа на даљину са одељењем)


Дигитални алати

Google slides - за инетрактивну презентацију (слике, текст, видео, табеле- дели се са ученицима на екрану у току часа)
Google Sheet (за прављење група и преглед линкова)
Google Docs (за писање текстова)
Canva (за израду лифлета)
QR Code Generator (за генерисање кода)
YouTube (за видео материјале)


Литература

Онлајн материјали са сајта које се бави обележавањем Априла- месеца ометања током вожње
https://www.nsc.org/pages/ddam/ddam-materials

Текстови из уџбеника предмета који су укључени у пројекат

Тед-ед материјали о вожњи


Самопроцена часа

Обављена користећи упитник направљен од стране педагога према стандардима и индикаторима за самовредновање. Ученици раде задатке према склоностима и могућностима, прикупљају идеје и дају креативна решења,пружена им је подршка, вредновани су према приказаним вештинама и знањима, добијају повратну информацију о резултату; евидентно повезивање међупредметних знања са свакодневним животом


Оцена ученика

Ученици су истакли да су вежбали вештину евалуације и самоевалуације радова, коментаришући постигнућа своје и осталих група. Интерасантно им је било како су сви на уникатан начин обрадили исту тему и исте информације, добивши потпуно јединствене крајње производе. Осетили су се као да раде у маркетиншкој агенцији и покушали да се ставе у ту улогу, те креирају најпримамљивији промо материјал.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Подршка школе огледа се у обезбеђивању еду налога и професорима и ученицима који омогућава многе опције (као што је classroom). Велика подршка су сви професори који су учествовали у интердисциплинарном пројекту и прилагодили наставу овој теми, дајући ученицима практичне примере и употребна знања.


Предности и потешкоће за наставнике

Онлајн настава изискује више времена за планирање и припрему материјала како би час неометано текао. Наставник улаже већи напор да мотивише ученике да присуствују и активно учествују у наставним активностима у онлајн окружењу него што је то случај у учионици. Такође, процена резултата рада ученика (домаћи задаци, тестови…) представља изазов јер је тешко проверити аутентичност. Додатни проблем је и интернет, и свест да од његове брзине и стабилности зависи спровођење наставе.


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоће које имају ученици најчешће су недовољан број уређаја у домаћинству који имају интернет конекцију, брзина интернета и баратање новим едукативним апликацијама. Поред тога, ученицима је свакако лакше да у реалном окружењу поставе питања и разјасне недомице него у виртуелном.


Коментар

Редовно практикујемо интердисциплинарне билингвалне пројекте са ученицима који прате овакав тип наставе, па ванредно стање није омело професоре да већ испланиране пројекте спроведу у дело. Ученици воле да раде пројектне задатке и проналазе практичну примену наученог, а посебно да осмишљавају нешто што се може повезати са предузетништвом. Информисаност, ентузијазам и вештина професора су само почетна тачка и катализатор за квалитетне креативне задатке које ученици реализују. Сматрам да са мало воље, ангажованости и креативности свих укључених страна настају сјане идеје које ће једног дана можда добити и ширу примену.