• ЈПД

#191: Прошло, садашње и будуће време кроз Анимото

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Богићевић
 • Назив школе:
  Симеон Араницки, Стара Пазова
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Стара Пазова
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  II-1
 • Број ђака:
  22
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ овог часа јесте упознати ученике са појмом прошлог, садашњег и будућег времена у реченици као и начин на који најлакше да препознају у ком је времену дата реченица написана.
Исходи:
-поштује и примењује основна правописна правила
-правилно састави дужу и потпуну реченицу


Детаљан опис

Ученици су кроз 3 фотографије имали прилику да се подсете шта су то глаголи и какви могу бити, а затим и да на основу глагола препознају у ком времену је написана реченица. Како ученици не би гледали видео коју предуго траје и губили концентрацију, при самој обради ове наставне јединице настоји се погодити суштину, односно да ученици развију способност препознавања времена у којем је реченица написана и које то речи помажу да се време одреди. Домаћи задатак је дат како би ученици тај главни костур из видеа самостално пренели на папир кроз сопствени пример, а за више примера и реченица следи час утврђивања.


Платформе и опрема

Animoto


Дигитални алати

Animoto, viber


Литература

Методика наставе српског језика и књижевности, Вук Милатовић


Самопроцена часа

Ученици су разумели сва три времена у којем се реченице могу наћи и схватају да променом глагола долазе до времена у којем желе да се дата реченица налази.


Оцена ученика

Ученици су задовољни што видео траје кратко, те могу да га погледају и по неколико пута, а опет да дођу до суштине.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предности припреме јесу самостална организација времена.
Потешкоће јесу услови ученика и знања у области информатике и рачунарства, као и могућности родитеља да има помогну.


Предности и потешкоће за ученике

Предности учење рада на рачунару и дигиталним садржајима.
Потешкоће, повратна информација као живи контакт, недовољно знања за рад на рачунару.