• ЈПД

#192: ПОРТРЕТ КЊИЖЕВНОГ ЈУНАКА- тематски дан

Опште информације

 • Наставник:
  Милица Јочић
 • Назив школе:
  Петар Драпшин, Турија
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Србобран
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Математика, Ликовна култура
 • Одељење:
  3-1
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Портрет књижевног јунака пп1.pptx

Корисни линкови

https://app.edu.buncee.com/buncee/59F65654B7A84B45829CAA81121CCF80- презентацијаЦиљ и исходи наставе

сј-именује главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине
-представи главне особине јунака
-преприча, прича и описује на сажет и опширан начин
-споји више реченица у дужу или краћу целину
мат- изврши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1.000);
лк- изрази одабране садржаје изразом лица, положајем тела,
покретима или кретањем
*Оспособљавање за пажљиво уочавање особина књижевног лика. Читање, разумевање и доживљавање књижевно


Детаљан опис

Увод-
Ученици преко Google classroоm добијају презентацију која је направљена у app.edu.buncee, веома интересантна за ученике нижих разреда.
Разрада-
Кроз интерактивне задатке у облику стрипа, квизова и тестова, видео упутстава за рад, ученици проверавају своје знање.
Садржаје смо повезали са математиком и ликовном културом. Ученици решавају задатке из математике, добијају назив ауторске бајке као решење. Из ликовне културе, ученици илуструју портрете књижевних ликова и заједно правимо интерактивну збирку илустрација.
Закључак- Ученици су били веома мотивисани другачијим начином рада.


Платформе и опрема

Google classroom, рачунар, мобилни телефон.


Дигитални алати

app.edu.buncee, Pixton.edu, Wordwall, google upitnik/test, Viber, anyflip.com, Zoom app.


Литература

Маринковић, С. (1995): Методика креативне наставе српског језика и књижевности. Београд: Креативни центар
Вилотијевић, М. Вилотијевић, Н. (2008): Иновације у настави, Врање:Учитељски факултет
Милатовић, В. (2011): Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави, прир. З. Цветановић и сар., Београд: Учитељски факултет


Самопроцена часа

Рефлексивна пракса- Дискусија са ученицима


Оцена ученика

Ученици су слали емотиконе на постављено питање, како им се допао час.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Сугестије


Предности и потешкоће за наставнике

Низ алата који су нам доступни, развијање маштовитости и креативности код наставника.

Ученици су мотивисани оваквим начином рада, променом.

Са ученицима доста раде родитељи, па повратна информација није у већој мери реална.


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоће- немају сви ученици исте услове за рад од куће.