• ЈПД

#193: У ковача кућа без кукача - могућности и значај примене мобилне апликације у настави

Опште информације

 • Наставник:
  Сузана Вељковић
 • Назив школе:
  Бранко Миљковић, Ниш (Палилула)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Палилула
 • Предмет:
  Народна традиција
 • Одељење:
  III/2
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

AUDIO PPT-КОВАЧ,Народна традиција ППТ.pptx

YouTube

Корисни линкови

Игра меморије https://learningapps.org/11978680
Цртани филм Сеоски ковач https://www.youtube.com/watch?v=E-vU9rrcQB4
Ковачка радионица https://www.youtube.com/watch?v=MXfnwW8quIA
Видео ДЕВАР апликације https://youtu.be/6zfPk1w7kfo
Евалуација часа https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehWya


Циљ и исходи наставе

Стицање знања о старим занатима применом едукативних мобилних апликација и оспособљавање ученика за употребу паметних телефона и таблета као наставног средства.


Детаљан опис

Уводни део
I Игра меморије.
II Увођење ученика у нову наставну јединицу преко укрштенице и најава наставне јединице.
Централни део
III Упознавање са основним чињеницама о занимању ковач.
IV Гледање краћег видеа „ Ковачка радња“.
V Заступљеност речи ковач у нашој народној књижевности, презимену појединих људи, називу насеља у Србији, као мотив и инспирација сценариста и аниматора.
VI Припрема за рад са мобилном апликацијом и давање упутства за рад.
VII Самопровера упамћених информација.
Завршни део
IX Домаћи задатак
X Евалуација активности (линк у прилогу)
Мотивација је постигнута применом игролике наставе која обезбеђује свестрани развој личности детета које је субјекат у наставном процесу што доприноси активизацији и интензификацији обуке, као и мобилним учењем које омогућава ученицима да градиво усвајају кроз игру својим темпом, на онакав начин и онолико пута колико то њима одговара, освежава и приближава наставу, активира и држи им пажњу. Ученици показују велику заинтересованост када се у настави употребе садржаји видео-игара који су њима блиски. Занимљиве и необичне активности током часа обезбеђују дуже трајање усвојених знања.Ученици схватају да се паметни телефони и таблет рачунари могу употребити не само за игру и забаву већ и за стицање и продубљивање знања. Сам ток часа условио је испољавање велике креативности у њиховом раду, што сведоче продукти настали приликом израде домаћег задатка.


Платформе и опрема

Google Classroom, лап топ, мобилни телефон


Дигитални алати

Google Forms-упитник за евалуацију часа; Learningapps-за игру меморије, Padlet-за чување активности и продуката рада ученика, мобилна апликација DEVAR 4D-за усвајање наставних садржаја.


Литература

Богнар, Б. (2003), Школа која развија креативност, преузето са www.kreativnost.pedagogija.net
Употреба мобилних технологија у настави,Зоран Којчић, 2012.
Мобилне мобилних апликација у образовању М-учење преузето са
http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2017/radovi/T1.1/T1.1-6.pdf


Самопроцена часа

Праћење и вредновање рада ученика је проткано кроз све делове часа. Ученици су са високим степеном мотивације подстакнут презентацијом и мобилним учењем приступали активностима.Продукти њиховог рада показују да су реализоване активности произвеле јак емоционални утисак,градиво успешно и са лакоћом усвајано кроз игру а ученици научили да фотографишу и направе видео са оживљеним ликом из бојанке.


Оцена ученика

Евалуација активности реализована је преко Google упитника.Ученици су били високо мотивисани о чему говоре продукти њиховог рада након израде домаћег задатка и утисци изнети после рада у евалуацији часа.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Кључ успеха сваке активности је сарадња породице и школе. Родитељи су упознати са идејом и сложили се да би познавање коришћења мобилних апликација у сврху усвајања знања деци било корисно. Подржали су предлог и изразили спремност да помогну у савладавању наведених активности.


Предности и потешкоће за наставнике

Проширила сам своја знања из области мобилних апликација и добила идеје за велики број активности које планирам да организујем и реализујем са својим ученицима.
Даље активности биће усмерене ка чешћем увођењу новина из ове области, креативнијем и савременијем приступу наставном процесу. Циљ је да ученици са већом љубављу и са више воље прилазе усвајању нових наставних садржаја, што произилази из оваквог начина рада.Овакав начин рада захтева доста знања, времена и труда наставника.


Предности и потешкоће за ученике

Мобилна апликација ДЕВАР за ове малишане није нова и непозната.Са коришћењем исте упознали су се још у првом разреду применивши је за усвајање информација о животињама у оквиру предмета Свет око нас.Градиво су тада успешно и са лакоћом усвојили кроз игру и слушањем. Њихова ведра, насмејана лица тада били су у ствари најбољи показатељ да је то што смо радили добро и да треба поновити.Никаквих потешкоћа ученици нису имали.


Коментар

Поље НАЗИВ ПРИЈАВЕ не прихвата одговор!
Због предвиђеног броја карактера није било могућности унети све продукте настале током ове активности. На овом линку постављено је све што се тиче ове активности (припрема за час, презентација, видео направљен овом апликацијом, фотографије и видео снимци продукта рада ученика, евалуациони лист...)

https://padlet.com/suzananis67/6tgf8ft7dl2kwha8?fbclid=IwAR1x2F_GPiKJUJKvBZjs8Z3Hse_TMCtCIIZzgn6Mml19IGHUt3S4wSLBw9A

Допринос овог рада унапређивању образовно-васпитног рада огледа се у мобилном учењу које омогућава ученицима да градиво усвајају кроз игру својим темпом, на онакав начин и онолико пута колико то њима одговара.Kако је кључ успеха сваке активности сарадња породице и школе, на родитељском састанку на почетку првог разреда сам упознала родитеље са идејом да организујем едукативне радионице, играонице, огледне часове и замолила их за помоћ и подршку у њиховој реализацији. Родитељи су се сложили да би познавање коришћења мобилних апликација у сврху усвајања знања деци било корисно и изразили спремност да помогну у савладавању наведених активности.Нове околности и промене које се дешавају подстакле су нас да им се стално прилагођавамо и да константно учимо. Како се део образовног процеса који је функционисао у учионицама преко ноћи „преселио“ у е-простор, изазов да му се прилагодимо је велики, али отвара и огромну могућност за креативност и нове идеје. У данима ванредног стања у нашој земљи, када се настава одвија у специфичним околностима, тј. онлајн, неопходно је заинтересовати ученике како би наставили да усвајају знања једнако редовном стању. На наставнику је да изабере и примени одговарајуће методе, облике и алате које ће помоћи ученицима да буду мотивисани, одрже пажњу и успешно савладају предвиђене наставне садржаје, имајући у виду могућности породица из које дете потиче, приступ интернету и опремљеност дигиталним уређајима. Након комуникације са родитељима ученика дошли смо до сазнања да све породице имају приступ интернету