• ЈПД

#196: Мултимедијални интерактивни ГУГЛ ТЕСТ за обраду песме Није лако бити дете, Драгомира Ђорђевића.

Опште информације

 • Наставник:
  Љиљана Пејчић
 • Назив школе:
  Јован Аранђеловић, Црвена Река
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Бела Паланка
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  први разред
 • Број ђака:
  10
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

-Слуша, разуме и доживљава садржај текста, препознаје песмучита текст са практичном наменом,
-Учествује у вођеном разговору, пише поводом књижевног текста,
-Писмено одговара на постављена питања, богати речник.


Детаљан опис

Моја идеја је била да час буде тако осмишљен да ученици првог разреда могу што лакше да се снађу сами. Зато сам урадила мултимедијални ГУГЛ ТЕСТ (слике, аудио запис, текст, питања, понуђени одговори, повезивање...), јер су им сви садржаји на једном месту.
Пратила сам методски поступак у обради штива:
- Слушање изражајног читања,
- Глобална анализа,
- Усмерено читање,
- Анализа нових речи,
- Анализа по строфама,
- Тематске целине,
- језичко-стилска анализа.
Све сам ово постигла кроз различите врсте питања (програмирани материјал).
На крају ученици сами процењују и проверавају колико су били успешни.


Платформе и опрема

Платформа: БЛОГЕР
Опрема: рачунар


Дигитални алати

ГУГЛ ТЕСТ


Литература

Википедија,
Радмила Жежељ; Различак, читанка за први разред основне школе, КЛЕТ.


Самопроцена часа

ПРЕГЛЕДАЛА САМ ТАБЕЛУ СА БРОЈЕМ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА


Оцена ученика

Коментарима на Фејсбук групи.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су помагали деци да се снађу на рачунару


Предности и потешкоће за наставнике

Потребно је време за израду теста, али се кроз један тест обликује цео час.


Предности и потешкоће за ученике

Све им је дато на једном месту.