• ЈПД

#197: МОЈ ЖИВОТ ЗА ВРЕМЕ КОРОНА ВИРУСА - психолошко-мотивациона презентација

Опште информације

 • Наставник:
  Ивана Милошевић
 • Назив школе:
  Милутин и Драгиња Тодоровић, Крагујевац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Крагујевац
 • Предмет:
  Час одељењског старешине
 • Одељење:
  Први разред, одељење 4
 • Број ђака:
  26
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  У сарадњи са родитељима

Циљ и исходи наставе

Изграђивање позитивних начина размишљања, ставова и активности у доба Корона вируса.
Усвајање здравих стилова живота (исхрана, одмор, физичка активност) ради јачања имунитета.
Грађење позитивне слике о сопственим мисаоним и креативним способностима и њихово развијање.
Континуирана израда домаћих задатака
Развијање позитивне породичне атмосфере.

ИСХОД: Ученици позитивно размишљају, брину се о свом здрављу, континуирано раде задатке у позитивној породичној атмосфери.


Детаљан опис

Ученици су добили презентацију под називом Мој живот за време Корона вируса која је оплемењена лепотама живота које га красе. Нагласак је на правилном начину живота у изолацији, квалитетном функционисању (одмор, физичка активност, здрава исхрана, учење, цртање, писање), бризи о здрављу и менталном напретку. Акценат је стављен и на развијање лепих породичних односа и веза.
Игрица коју затим играју Лепота живота јесте провера њихове свести о позитивним и негативним странама живљења (индиректно скретање пажње на позитивно).
Упитник Моја осећања јесте повратна информација о њиховим осећањима, задовољству наставом и стеченим знањима, напретком... Информација о квалитету овог часа.
Лапбук који су урадили у сарадњи са родитељима је диван показатељ њиховог проведеног времена у изолацији. Уложен труд и креативност су показали њихову заинтересованост и свест о свему што су прочитали и видели на презентацији.


Платформе и опрема

google drive
wordwall
facebook
lap top
mobilni telefon


Дигитални алати

google drive
wordwall


Литература

Одељењски старешина, приручник, Б. Михаиловић и Љ. Видовић


Самопроцена часа

Самопроцену часа урадила сам на основу повратне информације (упитници и Лапбоук).

Упитници су показали да се деци свидела презентација, која и јесте, веома мотивишућа за њихов живот и рад од куће... А резултати рада, у сарадњи са родитељима, су показатељи њихове енергичне жеље и воље да што боље представе свој живот за време Корона вируса.


Оцена ученика

tps://docs.google.com/forms/d/1KIGIFQuGjQkWraUUQYPXY-9oCYfEtaZ6sxG8HXkIXbg/edit#responses

Ученици су оценили час упитником.
Ученици су се изјаснили да ли им се допада презентација и игрица коју су играли, да ли је позитивно утицала на њихово расположење.
Њихови одговори су позитивни


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

За извођење часа неопходна је била сарадња родитеља.
Заједно са ученицима, након одгледане презентације и одигране игрице, попуњеног упитника, израдили су Лапбук, који мала фасцикла у којој је представљен живот детета за време Корона вируса.
Деца су у сарадњи са родитељима показала креативност.


Предности и потешкоће за наставнике

Нисам имала потешкоће
Предности: Развој емпатије и сарадништва са родитељима и децом


Предности и потешкоће за ученике

Нису имали потешкоће
Предности: Развој емпатије и сарадништва са родитељима и учитељицом


Коментар

НАСТАВИЋУ ДА БОЈИМ СВОЈ ЖИВОТ БОЈАМА ДУГЕ!

...ДА ДУГА БУДЕ ШТО ЛЕПШТА
КАДА ПОНОВО УКРАСИ СЛОБОДНО НЕБО...