• ЈПД

#199: Почетак онлине наставе, формативно оцењивање, групни рад и индивидуални учинак

Опште информације

 • Наставник:
  Славица Пајовић Дукић
 • Назив школе:
  Економско-трговинска школа, Краљево
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Краљево
 • Предмет:
  Пословна и административна обука
 • Одељење:
  3/3
 • Број ђака:
  28 (29)
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Slavica Pajovic Dukic MAGIJA.pdf

Корисни линкови

Имам слике са друштвених мрежа из различитих група, са родитељима (viber i wa група), са ученицима (wa група), chat са директором и педагогом школе али овде не могу то да убацим.


Циљ и исходи наставе

ЦИЉЕВИ-систематиз. знања о раду у служби(С); утврђив. стечених знања о документацији(Д) и евиденцијама(Е); оспособљ. ученика за адекватно, сажето приказивање сопствених активности; развијање критичког мишљења према сопственом раду и раду других; стицање самопоуздања у презентовању, ИСХОДИ-уме да: представи и извештава о свом раду и доприносу у С; наведе Д и Е које је користио; примењује знања стечена у другим предметима; процени и упореди свој рад са радом осталих; буде самокритичан и критичан


Детаљан опис

Припрема за час у ЗУМ-у је била дуга и обимна. Време је сумативног оцењивања, али припремљени задаци су неадекватни. Уз то акценат је на формативном оцењивању (ФО). За мене лично, ФО је нешто више од бележење ко је преписао лекцију, или формуле, да ли се пријавио да је на часу... Час(ови) у ЗУМ-у који сам описала следио је групном онлине раду у службама у оквиру вирт. предузећа и формирању извештаја(И) уз (понекад и лажирано) навођење ко је шта радио.
Требало је наћи начин за проверу савладаног градива као и проверити истинитост предатих И.
Задатак је био да свако од ученика спреми кратку ппт презентацију и у њој опише свој допринос раду у служби у току онлине наставе. Након што би сви из службе послали рад, заказали бисмо састанак у ЗУМ-у. У ЗУМ-у бих поделила екран свог рачунара, а аутор је својим речима објашњавао слајдове које је спремио. Након сваког појединачног излагања следила је дискусија о утисцима, коментарисани се добри моменти и чули су се предлози како је могло бити боље.
У ЗУМ сам ученике најпре привукла на часу одељ. старешине а овде сам искористила могућност дељења екрана како бих на њих пребацила активност на часу.
Док сам прикупљала радове ученицима сам давала сугестије како да побољшају свој рад. Током презентовања, упоређивањем сопствених радова са радовима осталих и сами су увиђали недостатке.
На крају сваког ЗУМ састанка ученици су добили по једну формативну оцену.
Сматрам да сам у потпуности испунила планиране циљеве и исходе.


Платформе и опрема

Google classroom
Zoom
ученици су користили своје рачунаре и паметне телефоне за израду материјала и за праћење онлине наставе


Дигитални алати

google drive-документ (word i excel) сачувамо овде и онда их делимо (ученици и ја)
Canva-за прављење различитих материјала које је такође могуће делити
Free Cam 8-наснимим материјал-упутство за рад...
You Tube-окачим снимак направљен са Free Cam 8
snimanje u Zoom-u-када упутство дајем током састанка онда га снимим и окачим у гугл материјалима да би могли да се подсете и науче


Литература

Водич за рад у виртуелном предузећу-као приручник у настави,
семинар за рад у гугл учионици у организацији ОКЦ БОР у првим данима ванредне ситуације,
све остало сам самостално изучавала на интернету.


Самопроцена часа

Добро је то што сам ЗУМ пребацила са канала неформалне комуникације на часу одељењског старешине током ванредне ситуације на канал за презентације, за представљање рада и показивање резултата активности. Поправила бих ваљда то да се и онај 29. ученик појави у зум-у и прикаже своју презентацију јер је презентација послата али није презентована.


Оцена ученика

Ученици су преко wa написали утиске о часу Čas u zum-u je bio vrlo interesantan i koristan. Prez. smo nase radove, dobijali razne komentare, pohvale/kritike.
Zum nisam imala prilike da koristim ranije. Smatram da je koristan i dobar za učenje i rad online. Dok smo radili prez, Vi ste nam podelili na ekranu našu prez. i svi su mogli da je vide, tako da sam se osećala kao da smo u školi.
...


Опис подршке

Моја срећа је да имам сопствену децу у чије образовање сам много уложила и то је моја најбоља инвестиција.Дошло је време да ја учим од њих. За Зум сам прво и чула од кћерке.Такође кад ми затреба неки алат, нпр за снимање видео упутства ја се с њом консултујем шта бих могла да искористим(free cam8).


Предности и потешкоће за наставнике

Мени je онлине настава показала је колико ништа нисам знала о извођењу овакве наставе, пружена ми је могућност да учим и примењујем научено, требало је све то брзо савладати, али „или ћеш корачати напред у развој или ћеш корачати назад у сигурност“, Абрахам Маслов-БИРАМ ОНО ПРВО.
Тешкоће:
*стално преиспитивање да ли сам довољно јасна јер ученик нема могућност да ме упозори ако нисам-ПРИПРЕМА МОРА ДА БУДЕ МНОООГОООО ТЕМЕЉНИЈА, ДО ДЕТАЉА РАЗРАЂЕНА
*подваљивање са туђим радовима, преписивање.


Предности и потешкоће за ученике

Предност-раде у врв пријатнијем окружењу од оног у школи, често могу да сами одреде време рада као и то што постоје наставници код којих могу да проследе радове својих другара као своје,
Мана-већини недостају другари, многи пате због социјалне дистанце, помоћ се лакше добија у раду у групи у редовној настави.


Коментар

За неке одговоре нисам имала довољно простора да упишем све што сам сматрала да је битно.
Час којим сам се пријавила је само један део онога што се ради у предмету ПАО и само увидом у целокупну активност може се стећи потпуни утисак.
Изабрала сам овај час јер је био на почетку, у трећој недељи онлине наставе и јер сам покушала да оценим групни рад а и да задовољим захтеве за формативним оцењивањем.
ВЕОМА ВАЖНО: ИМАМ САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА ЊИХОВЕ МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ.